Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie.
Zdrowie » Psychologia » Współuzależnienie od alkoholu, współuzależnienie objawy

Na czym polega współuzależnienie od alkoholu?

Życie z alkoholikiem związane jest ze stałym podporządkowaniem się mu. To wieczny strach o niego, a czasem i przed nim. Własne potrzeby przestają być ważne, nie ma już marzeń, celu w życiu, ani w ogóle samego siebie. Postacią centralną w domu jest alkoholik, bo uzależnienie to choroba, która dotyczy całej rodziny.

Euforia, depresja, lęk – i tak w kółko. Tak wygląda życie współuzależnionych. Współuzależnienie to połączenie emocjonalne z uzależnionym człowiekiem, ujawniające się w wyczuleniu na jego nastroje, kontrolowanie go, usprawiedliwianie i chronienie przed innymi w razie potrzeby. Często to także przejmowanie odpowiedzialności za całą rodzinę.

Osobę współuzależnioną cechuje ogromne poczucie winy i niska samoocena. Łatwo taką osobą manipulować, dlatego też partner często ma złudne przekonanie, że może kontrolować nałóg drugiej osoby, a przez pełne poświęcenie uratuje rodzinę. Niestety jest to cykl, w którym jest czas na picie, przerwę w piciu i znów picie i znów czas na przerwę i obietnice i picie... a uczestniczą w tym całe rodziny na przemian: ciesząc się z poprawy oraz tuszując i naprawiając błędy alkoholika w czasie powrotu do nałogu. Dlatego współuzależnieni też wymagają terapii. Udział w terapii całej rodziny daje uzależnionym ogromną szansę na wyjście z nałogu i poprawę wzajemnych relacji.

Osoby współuzależnione według Pia Mellody - autorytetu dziedzinie terapii uzależnień - mają trudności z odczuwaniem własnej wartości, wytyczaniem granic, doświadczaniem i wyrażaniem tego, kim się jest, zaspokajaniem swoich potrzeb i pragnień oraz koncentracja na alkoholiku w myśleniu i zachowaniu. Wymienia następujące cechy:

1. Brak poczucia własnej wartości lub arogancja i poczucie wyższości;
2. Nadmierna bezbronność wobec bolesnych przeżyć lub nadmierna odporność (brak wrażliwości);
3. Poczucie, że jest się człowiekiem złym i zbuntowanym lub poczucie, że jest się kimś zupełnie doskonałym;
4. Nadmierna zależność od innych ludzi lub nadmierna niezależność (utrata potrzeb i pragnień);
5. Brak elementarnej dyscypliny i wprowadzanie chaosu we własne życie lub przesadne, natrętne kontrolowanie siebie i innych ludzi.

Inny uczony, dr Timmen Cermak dodaje jeszcze inne symptomy współuzależnienia:

1. Zaspakajanie potrzeb cudzych w sposób uniemożliwiający zaspakajanie potrzeb własnych;
2. Zaburzenie systemu granic, zarówno w sytuacjach intymności jak i osamotnienia;
3. Bierne trwanie w związku z alkoholikiem
4. Doznawanie bardzo bolesnych emocji lub utrata wrażliwości emocjonalnej i nie szukanie pomocy na zewnątrz.

Według badań osobowość o cechach współuzależnienia kształtuje się już w dzieciństwie. Najczęściej dzieje się to pod wpływem zaburzonych więzi, głównie więzi z uzależnionymi rodzicami. Współuzależnienie nie leczone nie zniknie samo, nawet wyjściu partnera z uzależnienia, czy zakończeniu związku z osobą uzależnioną. Terapia współuzależnienia bywa wręcz trudniejsza niż terapia uzależnienia.

Warto posłuchać specjalistów:


Czym się różni depresja poporodowa od baby blues?
Techniki negocjacyjne – front wschodni. Jak ją stosować?
Jak poprawić niską samoocenę?
Na czym polega psychoza? Jakie są jej pierwsze objawy?
Twoje dziecko ma depresję? Dowiedz się o objawach depresji młodzieńczej!
W jaki sposób leczy się afazję?
3
oceń poradę:

Redakcja serwisu spec.pl zastrzega, iż publikowane porady mają jedynie charakter informacyjny. W szczególności dotyczy to porad prawnych, podatkowych i innych, których udzielanie regulują osobne przepisy. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści.