Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie.
Zdrowie » Leczenie » Przymusowe leczenie alkoholizm, Jak napisać wniosek o przymusowe leczenie

Leczenie alkoholizmu - jak napisać wniosek o przymusowe leczenie?

W celu przeciwdziałania zjawisku jakim jest alkoholizm, państwo prowadzi określoną politykę.

Przepisy prawa regulują podstawowe zagadnienia, związane z produkcją, sprzedażą, spożywaniem alkoholu jak również z postępowaniem wobec osób go nadużywających. Celem „Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” jest ograniczenie skutków nadmiernego picia, głównie poprzez leczenie osób uzależnionych od alkoholu.
Najlepsze efekty leczenia są wówczas gdy uzależniony dobrowolnie podejmuje decyzję o zerwaniu z nałogiem. W przypadku gdy alkoholik nie chce podjąć leczenia odwykowego, można zastosować wobec niego przymusowe leczenie. Osoby te kieruje się na badanie biegłego w celu wydania opinii dotyczącej stopnia uzależnienia od alkoholu.

Gdy bliska nam osoba nadużywa alkoholu wpływa destrukcyjnie na życie rodzinne, jest agresywna i wulgarna, zakłóca porządek publiczny,  prowadzi pasożytniczy tryb życia  demoralizuje nieletnich członków rodziny.

Wtedy należy zgłosić się do Miejskiej Komisji Problemów Alkoholowych, które usytuowane są najczęściej w delegaturach rejonowych miasta. W mniejszych miejscowościach i gminach będą to Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wypełnia się wtedy gotowy wniosek, lub pisze się go samodzielnie. Powinien on zawierać dane personalne osoby nadużywającej alkohol oraz wnioskodawcy.

Prosząc o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu:
- opisujemy sytuację rodzinną (stopień pokrewieństwa)
- źródło dochodu osoby zgłaszanej (czy pracuje)
- krótki opis picia alkoholu (od kiedy występuje w ilości nadmiernej, kiedy stało się to uciążliwe dla rodziny, czy pije samotnie, czy jednorazowo czy ciągami, czy stara się to ukrywać)
- jak się zachowuje po spożyciu alkoholu (agresja słowna, fizyczna, psychiczna)
- czy przebywał w izbie wytrzeźwień
- czy był karany sądownie za wykroczenia pod wpływem alkoholu
- czy podejmował leczenie odwykowe

Z wnioskiem do komisji może zwrócić się każda osoba z kręgu najbliższych alkoholika (członkowie rodziny jak również przedstawiciele instytucji pracujących z rodziną). Jeżeli u osoby zgłoszonej zostanie zdiagnozowane uzależnienie do alkoholu to może być on zobowiązany do poddania się leczeniu stacjonarnemu lub w otwartym zakładzie odwykowym. O obowiązku leczenia orzeka sąd rejonowy, który wszczyna swe postępowanie na wniosek komisji lub prokuratury.


Czy można leczyć migrenę domowymi sposobami?
Nadżerki zagrażają naszemu zdrowiu - dowiedz się, kiedy i jak je usunąć!
Reumatologiczne zapalenie stawów - jak się je leczy?
Leczenie szkarlatyny - jak przebiega?
Leczenie oparzeń w domu - Jak to zrobić?
Jak zapobiegać chorobom wenerycznym?
5
oceń poradę:

Redakcja serwisu spec.pl zastrzega, iż publikowane porady mają jedynie charakter informacyjny. W szczególności dotyczy to porad prawnych, podatkowych i innych, których udzielanie regulują osobne przepisy. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści.