Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie.
Prawo » Prawo Karne » Kara za wyłudzenie, Jaka kara grozi za wyłudzenia

Jaka kara grozi za wyłudzenia?

Informacje o poradzie

Joanna Joanna

autor porady:
Joanna Kurylonek

spec. działu: Prawo

dodano: 2010-11-09 15:55:37

wyświetleń: 51229

Słowa kluczowe

zobacz również

Przestępstwo o takiej nazwie nie występuje w polskim prawie. Ani kodeks karny, ani karny skarbowy nie wspominają o przestępstwie wyłudzenia.

Popularne wyłudzenie to przestępstwo z art. 286. kodeksu karnego:

Art. 286. § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto żąda korzyści majątkowej w zamian za zwrot bezprawnie zabranej rzeczy.
§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 4. Jeżeli czyn określony w § 1-3 popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Artykuł ten normuje przestępstwo oszustwa, a jego podstawowym znamieniem jest doprowadzenie osoby lub grupy osób do takiego rozporządzenia własnym majątkiem, aby było to z korzyścią dla sprawcy. Sposobami dojścia do wypełnienia czynu jest wprowadzenie kogoś w błąd, np. poprzez podanie się za czyjegoś wnuka i uzyskanie jakiejś sumy pieniędzy lub wykorzystanie błędu – sprzedaż wyrobów z tombaku jako pełnowartościowego towaru. Przestępstwo może polegać także na wykorzystaniu czyjegoś podeszłego wieku, niedołęstwa, choroby psychicznej, a nawet stanu odurzenia narkotykami czy alkoholem. Nawet, gdy poszkodowanym jest osoba młoda, zdrowa i w pełni władz umysłowych, może ona paść ofiarą oszustów (np. gdy firma wymienia okna na całym osiedlu, zbiera zaliczki i znika z pieniędzmi).

Szczególnym typem przestępstwa z art. 286. są czyny nazwane przestępstwami kapitałowymi, czyli wyłudzenie pożyczki, kredytu art. 297.

§ 1. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Pożyczkodawca często wykorzystuje ten artykuł do ścigania zwykłego dłużnika. Jest to nadużycie prawa ze względu na to, ze w każdym przestępstwie musi istnieć jego znamię, jakim jest od początku zamiar popełnienia. Ktoś musi chcieć i dążyć do realizacji z wiedzą, że nie zwróci pieniędzy. U zwykłego człowieka taka chęć nie występuje, a zatem nie ma przesłanki. Poza tym sprawca musi pozostać wzbogacony.


Jakie kary grożą za palenie w miejscach publicznych?
Co grozi za składanie fałszywych zeznań?
Jaka kara grozi za wypalanie traw?
Jaka kara grozi za zabójstwo?
Jesteś ofiarą przemocy domowej, sprawdź co możesz zrobić?
Za co sąd może odebrać prawo jazdy? Przeczytaj!
4
oceń poradę:

Redakcja serwisu spec.pl zastrzega, iż publikowane porady mają jedynie charakter informacyjny. W szczególności dotyczy to porad prawnych, podatkowych i innych, których udzielanie regulują osobne przepisy. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści.