Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie.
Prawo » Prawo Karne » Kara za wyłudzenie, Jaka kara grozi za wyłudzenia

Jaka kara grozi za wyłudzenia?

Informacje o poradzie

Joanna Joanna

autor porady:
Joanna Kurylonek

spec. działu: Prawo

dodano: 2010-11-09 15:55:37

wyświetleń: 54532

Słowa kluczowe

zobacz również

Przestępstwo o takiej nazwie nie występuje w polskim prawie. Ani kodeks karny, ani karny skarbowy nie wspominają o przestępstwie wyłudzenia.

Popularne wyłudzenie to przestępstwo z art. 286. kodeksu karnego:

Art. 286. § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto żąda korzyści majątkowej w zamian za zwrot bezprawnie zabranej rzeczy.
§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 4. Jeżeli czyn określony w § 1-3 popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Artykuł ten normuje przestępstwo oszustwa, a jego podstawowym znamieniem jest doprowadzenie osoby lub grupy osób do takiego rozporządzenia własnym majątkiem, aby było to z korzyścią dla sprawcy. Sposobami dojścia do wypełnienia czynu jest wprowadzenie kogoś w błąd, np. poprzez podanie się za czyjegoś wnuka i uzyskanie jakiejś sumy pieniędzy lub wykorzystanie błędu – sprzedaż wyrobów z tombaku jako pełnowartościowego towaru. Przestępstwo może polegać także na wykorzystaniu czyjegoś podeszłego wieku, niedołęstwa, choroby psychicznej, a nawet stanu odurzenia narkotykami czy alkoholem. Nawet, gdy poszkodowanym jest osoba młoda, zdrowa i w pełni władz umysłowych, może ona paść ofiarą oszustów (np. gdy firma wymienia okna na całym osiedlu, zbiera zaliczki i znika z pieniędzmi).

Szczególnym typem przestępstwa z art. 286. są czyny nazwane przestępstwami kapitałowymi, czyli wyłudzenie pożyczki, kredytu art. 297.

§ 1. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Pożyczkodawca często wykorzystuje ten artykuł do ścigania zwykłego dłużnika. Jest to nadużycie prawa ze względu na to, ze w każdym przestępstwie musi istnieć jego znamię, jakim jest od początku zamiar popełnienia. Ktoś musi chcieć i dążyć do realizacji z wiedzą, że nie zwróci pieniędzy. U zwykłego człowieka taka chęć nie występuje, a zatem nie ma przesłanki. Poza tym sprawca musi pozostać wzbogacony.


Jakie uprawnienia ma policja przy przeszukaniu mieszkania?
Nawiązka jako środek karny - czym jest nawiązka?
Jak rozumieć wyłudzenie kredytu i co nam za nie grozi?
Jakie są koszty procesu karnego? Kto i kiedy je ponosi?
Jaka kara grozi za wypalanie traw?
Robisz dużą imprezę? Dowiedz się, co grozi za zakłócanie ciszy nocnej
4
oceń poradę:

Redakcja serwisu spec.pl zastrzega, iż publikowane porady mają jedynie charakter informacyjny. W szczególności dotyczy to porad prawnych, podatkowych i innych, których udzielanie regulują osobne przepisy. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści.