Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie.
Prawo » Prawo Karne » Przywłaszczenie mienia, Jaka jest kara za przywłaszczenie sobie mienia

Jaka kara grozi za przywłaszczenie mienia?

Informacje o poradzie

EwelinaEwelina

autor porady:
Ewelina Paździora

spec. działu: Prawo

dodano: 2011-02-03 10:54:46

wyświetleń: 30610

Słowa kluczowe

zobacz również

Przywłaszczenie cudzego mienia, uzyskanego w dowolny sposób (nawet przez znalezienie) jest przestępstwem w rozumieniu przepisów kodeksu karnego. Wielkość kary zależy od tego, jaka jest wartość przywłaszczonego mienia. Na czym polega przywłaszczenie i jaką karę może orzec sąd za poszczególne przypadki przywłaszczenia cudzego mienia?

Przywłaszczenie mienia nie jest tożsame z kradzieżą, gdyż przywłaszczenie nie polega na zabraniu cudzego mienia. Aby dokonać przywłaszczenia niejednokrotnie nie trzeba wykonywać żadnych działań o charakterze przestępczym. Można przywłaszczyć sobie rzecz znalezioną, wypożyczoną w bibliotece książkę czy wypożyczony sprzęt narciarski, nawet omyłkowo doręczonej przesyłki. O przywłaszczeniu może być mowa także wtedy, gdy rzecz została nam oddana do naprawy i nie przez nas zwrócona właścicielowi. Dla przestępstwa przywłaszczenia nie jest ważne, w jaki sposób weszliśmy w posiadanie rzeczy.

Ponadto przywłaszczenie dotyczy głównie rzeczy ruchomej, także dokumentów - np. testament osoby bliskiej, umowa sprzedaży, akt darowizny może zostać przywłaszczony, można to odbierać niejednokrotnie jako przywłaszczenie prawa, które jest również karalne.

Przywłaszczenie mienia jest wykroczeniem, jeżeli wartość tego mienia nie przekracza równowartości 250 zł. W przypadku wykroczenia sąd może orzec karę:
- aresztu (w wymiarze od 5 do 30 dni, wymierzana w dniach)
- grzywny (w wysokości do 5.000 zł)
- kary ograniczenia wolności (w wymiarze 1 miesiąca)
- oprócz tego, jeżeli nie można naprawić szkody (zwrócić przywłaszczonego mienia) sąd może orzec obowiązek zapłacenia równowartości przywłaszczonej rzeczy (1)

W przypadku przywłaszczenia mienia o wartości przekraczającej kwotę 250 zł kary są znacznie surowsze, gdyż wyznaczają je przepisy kodeksu karnego. Za przywłaszczenie mienia grożą nam następujące kary:
- kara pozbawiania wolności na okres do 3 lat - za przywłaszczenie rzeczy ruchomej lub prawa majątkowego o wartości większej niż 250 zł (2)
- kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat - grozi za przywłaszczenie rzeczy ruchomej, która została sprawcy powierzona (3). Przepis ten można potraktować jako sprzeniewierzenie i nadużycie zaufania przez sprawcę przestępstwa. Jeżeli ktoś powierza nam np. na przechowanie na czas wyjazdu swoją rzecz i po powrocie nie może jej odzyskać od osoby, której zaufał - zasługuje to na większe społeczne potępienie i wyższą karę.
- kara grzywny, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 1 roku - grozi sprawcy przywłaszczenia w tzw. „wypadkach mniejszej wagi” lub w przypadku przywłaszczenia sobie rzeczy znalezionej. Dużą rolę w ocenie zachowania sprawcy odgrywa intencja i świadomość, że mienie należy do kogoś innego, kto np. nie zgłosił się po znalezioną rzecz w określonym terminie pomimo otrzymania informacji, a potem zgłosił popełnienie przestępstwa policji.
przywłaszczenie kara sądowaphotoxpress.com

Jeżeli przywłaszczona rzecz należała do osoby najbliższej (kogoś z rodziny) ściganie sprawcy tego przywłaszczenie następuje wyłącznie na wniosek pokrzywdzonego. Przywłaszczenie mienia nawet o wartości 1.000 zł jest niczym w porównaniu z przestępstwami polegającymi na przejmowaniu rzeczy o wartości milionów złotych: dzieł sztuki, luksusowych samochodów, kosztownej biżuterii i innych ekskluzywnych przedmiotów.

Przywłaszczenie rzeczy o tak znacznej wartości jest tzw. typem kwalifikowanym, za który ustawa przewiduje jeszcze surowsze kary:
- pozbawienie wolności na czas od roku do 10 lat - grozi za przywłaszczenie mienia o znacznej wartości lub przedmiotu (dobra) o szczególnym znaczeniu dla kultury: dzieł sztuki, cennych litografii czy rękopisów (4).

Źródła:
1) Art. 119 § 1 i § 4 kodeksu wykroczeń
2) Art. 284 § 1 k.k.
3) Art. 284 § 2 k.k.
4) Art. 294 § 1 i § 2 k.k.


Jaka kara grozi za spowodowanie wypadku drogowego?
Jaka kara grozi za wymuszenie?
Na czym polega kara zastepcza?
 Jakie są skutki niestawienia się przed sądem?
Jak napisać zażalenie na tymczasowe aresztowanie?
Co grozi za plagiat pracy magisterskiej?
5
oceń poradę:

Redakcja serwisu spec.pl zastrzega, iż publikowane porady mają jedynie charakter informacyjny. W szczególności dotyczy to porad prawnych, podatkowych i innych, których udzielanie regulują osobne przepisy. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści.