Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie.
Prawo » Prawo Karne » Kara za prowadzenie samochodu bez prawa jazdy , Jaka kara czeka za prowadzenie bez prawa jazdy

Jaka kara grozi za prowadzenie samochodu bez prawa jazdy?

Informacje o poradzie

EwelinaEwelina

autor porady:
Ewelina Paździora

spec. działu: Prawo

dodano: 2011-08-01 09:44:15

wyświetleń: 7108

Słowa kluczowe

zobacz również

Powadzenie samochodu bez prawa jazdy może być przyczyną zwykłego zapominalstwa kierowcy, który po prostu zostawił dokumenty w domu. Jednakże najczęściej za jazdę bez prawa jazdy są łapani kierowcy, którym to prawo jazdy odebrano lub osoby, które nie nabyły jeszcze takich uprawnień. W zależności od okoliczności - odpowiedzialność za prowadzenie samochodu bez prawa jazdy jest zróżnicowana.

Zapominalscy mogą liczyć na najłagodniejszy wymiar kary. Zgodnie z kodeksem wykroczeń, jazda bez dokumentów (obojętne czy na drodze publicznej, w strefie zamieszkania czy w strefie ruchu pojazdów) - jest zagrożona karą grzywny do 250 zł lub karą nagany (1). Wymiar kary zależy od funkcjonariusza, który nas kontroluje. Kierowca każdorazowo powinien mieć przy sobie:

- dokument stwierdzający jego uprawnienia do kierowania pojazdem (prawo jazdy)

- dowód rejestracyjny pojazdu

- ważną polisę ubezpieczeniową

- zaświadczenie wydane przez pracodawcę o zatrudnieniu, jeżeli jest to pojazd  uprzywilejowany

- możliwe inne dokumenty, jeżeli są specjalne wymogi co do takich pojazdów (np. ciężarowych)

Łącznie kierowca może (czy raczej powinien) mieć przy sobie około 3- 5 dokumentów, zaś za brak każdego z nich mandat wynosi 50 zł, łącznie suma ta nie przekracza 250 zł (2).

Czym innym jest z kolei jazda bez prawa jazdy - będąca jazdą bez uprawnień (obojętne w tym wypadku, czy utraciliśmy uprawnienia czy ich jeszcze nie uzyskaliśmy). Prowadzenie pojazdu bez uprawnień jest zagrożone karą grzywny. Grzywna w tym wypadku wynosi 500 zł (gdy kierujący pojazdem nie ma uprawnień do kierowania pojazdami) lub 300 zł (jeżeli nie ma uprawnień wymaganych dla danego rodzaju pojazdu) (3).

W przypadku, gdy już kilkakrotnie zostaliśmy zatrzymani za jazdę samochodem bez uprawnień i dostaliśmy mandat przynajmniej 2 razy, zaś złapano nas po raz 3 - a od poprzedniego mandatu nie minęły 2 lata - jesteśmy traktowani jako recydywiści. W takim wypadku, mimo, że prowadzenie bez uprawnień jest zagrożone karą grzywny - może wobec nas zostać zastosowana kara aresztu. Kara aresztu może trwać najmniej 5 dni, najdłużej 30 dni.

Jeszcze gorszy scenariusz ma miejsce, gdy wobec kierowca został skazany prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próbny. Jeżeli dodatkowo wobec kierowcy orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów (przykładowo - za jazdę w stanie nietrzeźwości, spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym) - zatrzymanie przez policję może mieć znaczenie dla dalszych losów kierowcy. W takim wypadku popełnienie wykroczenia w postaci prowadzenia samochodu bez uprawnień w okresie próby - może być przyczyną wydania przez sąd zarządzenia o wykonaniu kary pozbawienia wolności. Popełnienie wykroczenia jazdy bez uprawnień jest postrzegane nie tylko jako naruszenie porządku prawnego, lecz jako lekceważenie wykonania środka karnego, który orzekł sąd.

Źródła:

1) Art. 95 Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń

2) ROZPORZADZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 5 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. nr 202, poz. 1249)

3) Art. 94 Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń oraz ROZPORZADZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 5 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń


Czym jest paserstwo i jaka kara za nie grozi?
Co grozi za uwiedzenie osoby niepełnoletniej?
Jakie uprawnienia ma policja przy przeszukaniu mieszkania?
Jaka kara grozi za wyłudzenia?
Jakie są koszty procesu karnego? Kto i kiedy je ponosi?
Kto i kiedy może stosować prawo przymusu bezpośredniego?
5
oceń poradę:

Redakcja serwisu spec.pl zastrzega, iż publikowane porady mają jedynie charakter informacyjny. W szczególności dotyczy to porad prawnych, podatkowych i innych, których udzielanie regulują osobne przepisy. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści.