Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie.
Prawo » Prawo Karne » Kara za prowadzenie samochodu bez prawa jazdy , Jaka kara czeka za prowadzenie bez prawa jazdy

Jaka kara grozi za prowadzenie samochodu bez prawa jazdy?

Informacje o poradzie

EwelinaEwelina

autor porady:
Ewelina Paździora

spec. działu: Prawo

dodano: 2011-08-01 09:44:15

wyświetleń: 6758

Słowa kluczowe

zobacz również

Powadzenie samochodu bez prawa jazdy może być przyczyną zwykłego zapominalstwa kierowcy, który po prostu zostawił dokumenty w domu. Jednakże najczęściej za jazdę bez prawa jazdy są łapani kierowcy, którym to prawo jazdy odebrano lub osoby, które nie nabyły jeszcze takich uprawnień. W zależności od okoliczności - odpowiedzialność za prowadzenie samochodu bez prawa jazdy jest zróżnicowana.

Zapominalscy mogą liczyć na najłagodniejszy wymiar kary. Zgodnie z kodeksem wykroczeń, jazda bez dokumentów (obojętne czy na drodze publicznej, w strefie zamieszkania czy w strefie ruchu pojazdów) - jest zagrożona karą grzywny do 250 zł lub karą nagany (1). Wymiar kary zależy od funkcjonariusza, który nas kontroluje. Kierowca każdorazowo powinien mieć przy sobie:

- dokument stwierdzający jego uprawnienia do kierowania pojazdem (prawo jazdy)

- dowód rejestracyjny pojazdu

- ważną polisę ubezpieczeniową

- zaświadczenie wydane przez pracodawcę o zatrudnieniu, jeżeli jest to pojazd  uprzywilejowany

- możliwe inne dokumenty, jeżeli są specjalne wymogi co do takich pojazdów (np. ciężarowych)

Łącznie kierowca może (czy raczej powinien) mieć przy sobie około 3- 5 dokumentów, zaś za brak każdego z nich mandat wynosi 50 zł, łącznie suma ta nie przekracza 250 zł (2).

Czym innym jest z kolei jazda bez prawa jazdy - będąca jazdą bez uprawnień (obojętne w tym wypadku, czy utraciliśmy uprawnienia czy ich jeszcze nie uzyskaliśmy). Prowadzenie pojazdu bez uprawnień jest zagrożone karą grzywny. Grzywna w tym wypadku wynosi 500 zł (gdy kierujący pojazdem nie ma uprawnień do kierowania pojazdami) lub 300 zł (jeżeli nie ma uprawnień wymaganych dla danego rodzaju pojazdu) (3).

W przypadku, gdy już kilkakrotnie zostaliśmy zatrzymani za jazdę samochodem bez uprawnień i dostaliśmy mandat przynajmniej 2 razy, zaś złapano nas po raz 3 - a od poprzedniego mandatu nie minęły 2 lata - jesteśmy traktowani jako recydywiści. W takim wypadku, mimo, że prowadzenie bez uprawnień jest zagrożone karą grzywny - może wobec nas zostać zastosowana kara aresztu. Kara aresztu może trwać najmniej 5 dni, najdłużej 30 dni.

Jeszcze gorszy scenariusz ma miejsce, gdy wobec kierowca został skazany prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próbny. Jeżeli dodatkowo wobec kierowcy orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów (przykładowo - za jazdę w stanie nietrzeźwości, spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym) - zatrzymanie przez policję może mieć znaczenie dla dalszych losów kierowcy. W takim wypadku popełnienie wykroczenia w postaci prowadzenia samochodu bez uprawnień w okresie próby - może być przyczyną wydania przez sąd zarządzenia o wykonaniu kary pozbawienia wolności. Popełnienie wykroczenia jazdy bez uprawnień jest postrzegane nie tylko jako naruszenie porządku prawnego, lecz jako lekceważenie wykonania środka karnego, który orzekł sąd.

Źródła:

1) Art. 95 Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń

2) ROZPORZADZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 5 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. nr 202, poz. 1249)

3) Art. 94 Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń oraz ROZPORZADZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 5 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń


Co grozi za piractwo komputerowe?
Osoba oskarżona też ma prawa. Dowiedz się jakie!
Jak napisać skargę na pracodawcę do Państwowej Inspekcji Pracy?
Jaka kara grozi za przywłaszczenie mienia?
Zastanawiasz się co grozi za ucieczkę z miejsca wypadku? Przeczytaj!
Robisz dużą imprezę? Dowiedz się, co grozi za zakłócanie ciszy nocnej
5
oceń poradę:

Redakcja serwisu spec.pl zastrzega, iż publikowane porady mają jedynie charakter informacyjny. W szczególności dotyczy to porad prawnych, podatkowych i innych, których udzielanie regulują osobne przepisy. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści.