Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie.
Prawo » Prawo Karne » Zatarcie skazania - wniosek , Jak napisać wniosek o zatarcie skazania?

Jak napisać wniosek o zatarcie skazania?

Informacje o poradzie

EwelinaEwelina

autor porady:
Ewelina Paździora

spec. działu: Prawo

dodano: 2011-01-26 11:29:05

wyświetleń: 10504

Słowa kluczowe

zobacz również

Zatarcie skazania jest konieczne do uzyskania zaświadczenia o niekaralności. Bardzo często potrzebujemy takiego zaświadczenia, aby starać się o lepszą pracę czy inne stanowisko. Jeżeli w przeszłości byliśmy karani za przestępstwa, po określonym upływie czasu możemy starać się o zatarcie skazania, a następnie otrzymać zaświadczenie o niekaralności. Jakie warunki musimy spełnić i jak napisać taki wniosek?

Zatarcie skazania oznacza, że kara (skazanie) uważa się formalnie za niebyłe, zaś „wpis o skazaniu usuwa się z rejestru skazanych” (1). Jednocześnie jedynie za popełnienie przestępstwa związane z pedofilią - czyli przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości przeciwko nieletniemu, który nie ukończył w chwili popełnienia przestępstwa 15 lat i orzeczono wobec nas karę pozbawienia wolności (bez warunkowego zawieszenia) - zatarcie skazania nie jest możliwe. Ma to na celu chronić społeczeństwo przed powrotem na stanowisko np. opiekuna czy nauczyciela osoby, która wykorzystywała seksualnie małoletnich i może cierpieć na zaburzenia dotyczące pedofilii (2).
Zatarcie skazania następuje zawsze po upływie określonego upływu czasu:

- 10 lat - musi upłynąć od wykonania kary, darowania kary lub przedawnienia wykonania kary w razie skazania na karę pozbawienia wolności lub karę pozbawienia wolności na 25 lat (z mocy prawa)

- 5 lat - na wniosek skazanego po upływie 5 lat od wykonania kary, jeżeli skazano wnioskodawcę na karę nie większą niż 3 lata pozbawiania wolności a skazany przez te 5 lat od zakończenia wykonania kary przestrzegał prawa i nie był skazany ponownie

- 5 lat - gdy skazano sprawcę na grzywnę lub karę ograniczenia wolności (z mocy prawa) po 5 latach od wykonania kary (np. od daty zapłacenia grzywny)

- 3 lata - na wniosek skazanego, gdy skazano sprawcę na grzywnę lub karę ograniczenia wolności (z mocy prawa) po 5 latach od wykonania kary (np. od daty zapłacenia grzywny) - jest to jednak zależne od uznania sądu i przychylenia się do wniosku skazanego

- 1 rok - zatarcie skazania z mocy prawa następuje po roku od daty uprawomocnienia się orzeczenia o odstąpieniu od wymierzenia kary (3)

- gdy orzeczono środek karny (np. zakaz prowadzenia pojazdów, nawiązkę, przepadek rzeczy pochodzących z przestępstwa, zakaz wstępu na imprezę masową itp.) zatarcie skazania nie może nastąpić przed jego wykonaniem - czyli upływem czasu na jaki nałożono taki środek karny, darowano lub przedawniło się jego wykonanie.

Zatarcie skazania następuje z mocy prawa lub wcześniej, na wniosek skazanego złożony do sądu, który wydał orzeczenie o ukaraniu. Wniosek musi zostać złożony do tego właśnie sądu. Jak go napisać i jakie informacje należy w nim umieścić? Przede wszystkim musimy przekonać sąd, że nasza kara okazała się wystarczająca nauczką i przez cały okres czasu potrzebny do zatarcia skazania żyliśmy zgodnie z prawem. Można również zaznaczyć, że zatarcie skazania jest nam konieczne do starania się o lepsza pracę w związku z powiększeniem się rodziny czy problemami finansowymi - każde uzasadnienie jest dobre, jeżeli jest ono zgodne z prawdą. Wniosek można napisać własnoręcznie i złożyć do sądu. Można go napisać w następujący sposób:


zatarcie skazania prawo

photoxpress.com


Do Sądu Rejonowego
W Krakowie
Wydział Karny
(adres sądu, wskazana sygnatura akt dotycząca skazania, o zatarcie którego wnosimy)

WNIOSEK O ZATARCIE SKAZANIA

Imieniem własnym wnoszę na mocy art. 107§ 4 k.k. o zatarcie skazania wyrokiem Sądu Rejonowego w Krakowie (data wydania wyroku skazującego, sygnatura akt) na karę np. 2 miesięcy ograniczenia wolności.

Jako uzasadnienie wskazuje, że data zakończenia wykonania kary upłynęła ponad 3 lata temu, w październiku 2007 roku, zatem spełnione zostały przesłanki dotyczące upływu czasu wskazane w art. 107 § 4 kodeksu karnego. Okoliczności wydania wyroku skazującego nie budziły wątpliwości, sama przyznałam się do winy zaś tak niski wymiar kary wynikał z niskiej szkodliwości społecznej czynu (można wskazać, za co zostaliśmy skazani i jakie okoliczności łagodzące wobec nas sąd uznał przy orzekaniu o karze.

Od momentu wykonania kary nie byłam notowana przez policję ani nie popełniłam żadnego przestępstwa, przestrzegałam porządku prawnego. (można rozwinąć tę myśl)

Zatarcie skazania, o które wnoszę jest konieczne dla uzyskania zaświadczenia o niekaralności aby starać się o pracę w np. agencji ubezpieczeniowej. Praca ta jest dla mnie bardzo ważna, gdyż od czasu mojego skazania urodziłam trzecie dziecko, zaś mąż w grudniu 2010roku stracił pracę. Zdobycie pracy jest konieczne dla zapewnienia utrzymania dla mojej rodziny.

W świetle powyższych okoliczności i spełnienia przesłanek formalnych - upływu czasu wymaganego do zatarcia się skazania przesłanki do ubiegania się przeze mnie o wcześniejsze zatarcie skazania zostały spełnione, dlatego w pełni popieram swój wniosek.

Podpis czytelny wnioskodawcy

Źródła:
1) Art. 106 k.k.
2) Art. 106a k.k.
3) Art. 107 § 1 - § 5 k.k.


Kiedy można zastosować dozór elektroniczny skazanego?
Kara za posiadanie marihuany
 Jakie są skutki niestawienia się przed sądem?
Wycinasz drzewo? Sprawdź, czy możesz
Co grozi za bezpodstawne wezwanie policji
Jak działają sądy 24-godzinne?
4
oceń poradę:

Redakcja serwisu spec.pl zastrzega, iż publikowane porady mają jedynie charakter informacyjny. W szczególności dotyczy to porad prawnych, podatkowych i innych, których udzielanie regulują osobne przepisy. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści.