Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie.
Prawo » Prawo Karne » Warunkowe zawieszenie wykonania kary , Jak napisać wniosek o warunkowe zawieszenie wykonania kary

Jak napisać wniosek o warunkowe zawieszenie wykonania kary?

Informacje o poradzie

EwelinaEwelina

autor porady:
Ewelina Paździora

spec. działu: Prawo

dodano: 2010-11-22 14:29:28

wyświetleń: 11575

Słowa kluczowe

zobacz również

Warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności może zostać orzeczone w wyroku sądu lub na wniosek skazanego, gdy szczególne okoliczności dotyczące jego życia sprawiają, że wykonanie kary staje się niecelowe. Oczywiście, w razie orzeczenia wysokiej kary nie ma co liczyć na zbytnią łaskawość sądu. W jakich okolicznościach i w jaki sposób można złożyć do sądu wniosek o warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności?

Okoliczności, gdy skutecznie można wnosić o warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności wymagają, aby orzeczona kara pozbawienia wolności była niewielka i dodatkowo zastosowano wcześniej tzw. odroczenie wykonania kary. Czym jest takie odroczenie? Otóż sąd wydaje postanowienie o odroczeniu wykonania kary pozbawienia wolności na wniosek lub z urzędu. Wniosek taki można złożyć po wydaniu wyroku -rozpoznanie tego wniosku jest oddzielnym posiedzeniem. Wniosek może złożyć sam skazany. Należy odróżnić przyczyny decydujące o odroczeniu wykonania kary. Sąd orzeka z urzędu o odroczeniu w sytuacji gdy:

1) Skazany jest chory psychicznie lub cierpi na inną ciężką chorobę -uniemożliwia to umieszczenie skazanego w zakładzie karnym, gdyż może nawet zagrażać życiu skazanego lub narażać go na niebezpieczeństwo (1).


Sąd może orzec o odroczeniu wykonania kary na podstawie wniosku skazanego, gdy:

2) Umieszczenie skazanego natychmiast w zakładzie karnym może pociągnąć za sobą (dla skazanego i jego rodziny) „zbyt ciężkie skutki” - może to być wyjątkowa sytuacja rodzinna, opieka nad chorym dzieckiem lub małżonkiem, sytuacja ekonomiczna rodziny, ciąża kobiety lub małe dziecko wychowywane przez samotna matkę itp.
Gdy z przyczyn faktycznych nie ma już wolnych miejsc w zakładzie karnym (liczone dla całej Polski.


Takie odroczenie udzielane jest na okres (jednorazowo) do 6 miesięcy. Łącznie nie może przekroczyć okresu jednego roku, z wyjątkiem kobiet ciężarnych lub kobiet w okresie 3
lat po urodzeniu dziecka i sprawowania nad nim opieki. Dla nich ustawa przewiduje dłuższe terminy. Jaki ma to jednak związek z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności? Bardzo duży. W okresie odroczenia wykonania kary skazany przebywa na wolności, mieszka w domu i prowadzi dotychczasowe życie. Kodeks karny wykonawczy przewiduje w tej sytuacji, że „jeżeli odroczenie wykonania kary nie przekraczającej 2 lat pozbawienia wolności trwało przez okres co najmniej jednego roku -sąd może warunkowo zawiesić wykonanie tej kary na zasadach określonych w art. 69–75 Kodeksu karnego” (2).


Składając wniosek musimy zatem spełnić następujące warunki:

1.Kara orzeczona dla skazanego nie może być wyższa niż 2 lata pozbawienia wolności (maksymalnie 2 lata) - tylko wtedy możliwe jest warunkowe zawieszenie jej wykonania.
2.Odroczenie wykonania kary trwało 1 rok (przynajmniej).
3.Musimy w tym celu złożyć wniosek i przekonać sąd, że po takim okresie czasu wykonanie kary nadal jest niemożliwe i niecelowe.

Rozpatrując wniosek o warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności „sąd bierze pod uwagę przede wszystkim postawę sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa” (3).
Przejdźmy zatem do aspektów praktycznych składania wniosku do sądu. Nasz wniosek powinien spełniać wymogi pisma procesowego. Zatem:

1.Adres i wskazanie sądu, do którego kierujemy wniosek -jest to sąd który zarządził wykonanie kary (w przypadku orzeczenia kary nie przekraczającej dwóch lat pozbawienia wolności będzie to raczej sąd rejonowy).

2.Podanie sygnatury akt sprawy -postanowienia o wykonaniu kary oraz sygnatury dla postanowień o odroczeniu wykonania kary pozbawienia wolności.

3.Określić, kto jest wnioskodawcą: imię, nazwisko oraz adres skazanego (do doręczeń).

4.Tytuł pisma -wniosek o warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności.

5.Powołanie się w tym wypadku na przepis art. 152 k.k.w. i sprecyzowanie meritum wniosku (czyli o co wnosimy -o zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności orzeczonej przez ……… w…………oraz sygnatura akt). Można także wnosić od razu o zwolnienie wnioskodawcy od kosztów sądowych -taki wniosek podlega bowiem opłacie sądowej.

6.Uzasadnienie wniosku:

- opisać wyrok na podstawie którego wnioskodawca został skazany, podać wymiar orzeczonej kary, opisać kiedy i na jakie okresy czasu odroczono wykonanie kary i że okres ten wynosi 1 rok (minimum potrzebne dla zastosowania art. 152 k.k.w.)
- uzasadnić, że wykonanie kary jest niecelowe i podać przyczyny odroczenia jej wykonania, zaznaczając, że nadal są one aktualne
- powołać się na wywiad środowiskowy, tryb życia skazanego i jego zajęcia, fakt, że w tym czasie nie popełnił żadnego przestępstwa
- wskazać, że skazany ma świadomość kary i zachowuje się poprawnie w życiu codziennym,
- opisać przyczyny odroczenia -sytuacja zdrowotna, rodzinna, materialna rodziny itp.\
- wskazać dowody na powyższe okoliczności -osoby świadków, zaświadczenia lekarskie itp.

Tak napisany wniosek możemy złożyć do sądu samodzielnie. W przypadku bardziej skomplikowanych sytuacji polecam skorzystanie z usług profesjonalisty, gdyż nie są to zbyt proste sprawy, zaś procedura karna jest bardzo sformalizowana.

Źródła:
1) Por. art. 150 Kodeksu karnego wykonawczego (k.k.w.)
2) Art. 152 k.k.w.
3) Art. 69 §2 k.k.


Jaka kara grozi za przywłaszczenie mienia?
Zastanawiasz się co grozi za ucieczkę z miejsca wypadku? Przeczytaj!
Jaka kara grozi za spowodowanie wypadku drogowego?
Co grozi za piractwo komputerowe?
Jak usprawiedliwić nieobecność w sądzie?
Jak napisać zażalenie na tymczasowe aresztowanie?
3
oceń poradę:

Redakcja serwisu spec.pl zastrzega, iż publikowane porady mają jedynie charakter informacyjny. W szczególności dotyczy to porad prawnych, podatkowych i innych, których udzielanie regulują osobne przepisy. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści.