Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie.
Prawo » Prawo Karne » Wyrok w zawieszeniu a zaświadczenie o niekaralności, Zaświadczenie niekaralność po wyroku w zawieszeniu

Czy po wyroku w zawieszeniu można otrzymać zaświadczenie o niekaralności?

Informacje o poradzie

EwelinaEwelina

autor porady:
Ewelina Paździora

spec. działu: Prawo

dodano: 2011-02-03 10:59:06

wyświetleń: 8093

Słowa kluczowe

zobacz również

Powszechnie przyjmuje się, że kara pozbawienia wolności w zawieszeniu nie jest tak samo doniosła i poważna jak kara pozbawienia wolności kończąca się umieszczeniem skazanego w zakładzie karnym. Wyrok skazujący sprawcę na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania jest wpisywany do Krajowego Rejestru Karnego i uniemożliwia nam uzyskanie zaświadczenia o niekaralności przed upływem określonego czasu. Kiedy będzie można uzyskać zaświadczenie o niekaralności? Ile musimy na nie czekać?

Zawieszenie wykonania kary nie dotyczy wyłącznie kary pozbawienia wolności. Sąd orzekając karę w zawieszeniu, oprócz dodatkowych obowiązków, nakłada na skazanego okres próby. W czasie trwania próby popełnienie kolejnego przestępstwa, rażące naruszenie porządku prawnego czy uchylanie się od wykonania dodatkowych obowiązków może skutkować zarządzeniem wykonania kary - wówczas sprawca może np. faktycznie trafić do zakładu karnego.

Okres próby jest zależny od tego, jaką karę sąd warunkowo zawiesił przed wykonaniem i może wynosić:
- czas od 2 do 5 lat - gdy sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary pozbawienia wolności,
- czas od roku do 3 lat - gdy sąd warunkowo zawiesił wykonanie grzywny lub kary ograniczenia wolności.
- oraz czas od 3 do 5 lat - wypadku szczególnym, czyli zawieszeniu wykonania kary pozbawienia wolności wobec sprawcy młodocianego (także nieletniego) lub recydywisty.

Poza tym oprócz samego okresu próby na skazanego może zostać nałożony obowiązek np. przeproszenia pokrzywdzonego, poddania się leczeniu, powstrzymaniu się od przebywania w określonych środowiskach i miejscach. Dodatkowo sąd może zobligować skazanego do obowiązku naprawienia szkody, który jest najważniejszym z punktu widzenia późniejszego uzyskania zaświadczenia o niekaralności. zawiasy a niekaralnośćphotoxpress.com

Takie zaświadczenie po wyroku skazującym na karę z warunkowym zawieszeniem jej wykonania można uzyskać dopiero po tzw. zatarciu skazania, czyli upływie czasu w którym sprawca przestrzegał prawa i nie był ponownie skazany.

Zatarcie skazanie w przypadku orzeczenia kary z warunkowym zawieszeniem jej wykonania następuje z mocy prawa:
- po upływie 6 miesięcy od zakończenia okresu próby2 - nie jest możliwe wcześniejsze zatarcie takiej kary
- może nastąpić tylko z mocy prawa (nie jest przewidziane zatarcie skazania na wniosek przed upływem tego okresu czasu)
- dodatkowo, jeżeli sprawca został skazany także na karę grzywny czy inny środek karny - zatracie skazania nie nastąpi, jeżeli nie zostaną one wykonane, darowane przez sąd czy po prostu ulegną przedawnieniu - nie dotyczy to jednak obowiązku naprawienia szkody wobec pokrzywdzonego przestępstwem3
Jeżeli zostaliśmy np. skazani na karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata (okres próby) oraz nałożono na nas karę grzywny, a wyrok uprawomocnił się w styczniu 2007 roku (zakładamy, że grzywnę zapłaciliśmy zaraz po uprawomocnieniu się wyroku) to zatarcie skazania z mocy prawa nastąpi w lipcu 2010 roku. W sierpniu 2010 roku moglibyśmy już spokojnie odebrać zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. Jest to założenie optymistyczne, gdyż dłuższe oczekiwanie na zatracie skazania może wynikać z:
- niezapłacenia grzywny przez cały czas trwania okresu próby
- zarządzenie wykonania kary na skutek rażącego naruszania przez skazanego na wolności obowiązków sądowych czy porządku prawnego. Przy czym zarządzenie wykonania kary może nastąpić także w okresie 6 miesięcy po zakończeniu okresu próby (lecz nie później, gdyż nastąpiło już zatarcie skazania)

Źródła:
1)Art. 70 k.k.
2)Art. 76 § 1 k.k.
3) Art. 76 § 2 k.k.


Na czym polega kara zastepcza?
Jak napisać wniosek o zatarcie skazania?
Co grozi za wzięcie łapówki?
Jak napisać zawiadomienie o przestępstwie?
Kiedy jest wydawany europejski nakaz aresztowania?
 Jakie są skutki niestawienia się przed sądem?
5
oceń poradę:

Redakcja serwisu spec.pl zastrzega, iż publikowane porady mają jedynie charakter informacyjny. W szczególności dotyczy to porad prawnych, podatkowych i innych, których udzielanie regulują osobne przepisy. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści.