Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie.
Prawo » Prawo Budowlane » Kontrola instalacji, Jak często powinna być wykonywana kontrola instalacji gazowej

Jak często powinna być wykonywana kontrola instalacji gazowej?

Informacje o poradzie

EwelinaEwelina

autor porady:
Ewelina Paździora

spec. działu: Prawo

dodano: 2012-02-24 14:42:00

wyświetleń: 6638

Słowa kluczowe

zobacz również

Kontrola okresowa instalacji znajdujących się w budynkach powinna być przeprowadzania nie tylko w mieszkaniach w budynkach wielorodzinnych – obowiązek ten dotyczy także właścicieli domów jednorodzinnych.

Kontroli podlega stan instalacji gazowej, którą kontroluje się zazwyczaj razem z przewodami kominowymi i wentylacyjnymi. Konieczność łączenia kontroli tych instalacji wynika z faktu, że wiele osób wykorzystuje do ogrzewania pomieszczeń czy podgrzewania wody kotły i urządzenia na paliwo gazowe.

Zgodnie z Prawem budowlanym, okresowa kontrola instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) musi być przeprowadzana raz do roku.1

Zgodnie z zaleceniami, sprawność techniczna instalacji gazowej powinna być sprawdzana równolegle z przeprowadzaniem kontroli stanu technicznego przewodów kominowych w budynku. Za instalacje gazową prawo uznaje nie tylko przewody gazowe w budynku, lecz także armaturę, wyposażenie dodatkowe oraz urządzenia, które są zasilane paliwem gazowym.2 Początek instalacji gazowej ma miejsce na połączeniu przewodu z kurkiem głównym gazowym, który odcina tę instalację od przyłącza. Zakończenie instalacji gazowej znajduje się w urządzeniach gazowych wraz z tymi urządzeniami.

Najważniejszym elementem kontroli instalacji gazowej jest przeprowadzanie próby szczelności instalacji. Do obowiązków właściciela domu czy budynku wielorodzinnego (mieszkania) należy zapewnienie realizacji zaleceń wskazanych w protokołach kontroli. Zalecenia te mogą dotyczyć np. zwiększenia kubatury pomieszczenia, w którym znajduje się piecyk gazowy przez stworzenie dodatkowej wentylacji do innego pomieszczenia lub powiększenie otworów wentylacyjnych w drzwiach pomieszczenia. Do przykładowych zaleceń można dodać przepięcie piecyka gazowego tak, aby wylot spalin został podłączony do innego przewodu w kominie.

W czasie kontroli instalacji gazowej osoba posiadająca uprawnienia do przeprowadzania takich kontroli powinna sprawdzić stan techniczny i sprawność następujących urządzeń:

- szafki gazowej, która znajduje się na zewnątrz lub wewnątrz budynku
- złącza izolującego
- armatury
- wszelkich połączeń elementów instalacji gazowej (połączenia rur, którymi dostarczany jest gaz) – kontroli podlegają wsszystkie rodzaje połączeń: gwintowane, spawane, mechaniczne, lutowane
- szczelności szybów pionów instalacyjnych, w których biegną elementy instalacji (jeżeli w budynku jest pion instalacyjny)
- gazomierza indywidualnego
- rur i kształtki
- końcowych urządzeń gazowych

Wyniki kontroli są wiążące dla właściciela nieruchomości i powinny mu zostać przekazane w formie protokołu. Właściciel jest zobowiązany w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli instalacji zapewnić usunięcie stwierdzonych w czasie kontroli uszkodzeń oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, w szczególności zaś zatrucie gazem.3

Szczegóły dotyczące zakresu, metod i zasad związanych z przeprowadzaniem kontroli są zawarte w szczegółowej normie PN-M.-34507:2002 Instalacja gazowa. Kontrola okresowa.

1. Art. 62 ust. 1 pkt. 1 lit. c) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami
2. § 3 pkt. 13 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych z późniejszymi zmianami
3. Art. 70 ust.1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami


Co (nowego) wprowadza ustawa deweloperska? Przeczytaj!
Na czym polega służebność gruntowa? Przeczytaj!
Dziennik budowy - czym jest i jak go prowadzić?
Co powinna zawierać umowa najmu? Opis i przykłady!
Przekształć działkę rolną na budowlaną. Radzimy jak!
Kiedy należy uzyskać zgodę sąsiada na budowę?
0
oceń poradę:

Redakcja serwisu spec.pl zastrzega, iż publikowane porady mają jedynie charakter informacyjny. W szczególności dotyczy to porad prawnych, podatkowych i innych, których udzielanie regulują osobne przepisy. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści.