Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie.
Prawo » Prawo Budowlane » Kontrola instalacji, Jak często powinna być wykonywana kontrola instalacji gazowej

Jak często powinna być wykonywana kontrola instalacji gazowej?

Informacje o poradzie

EwelinaEwelina

autor porady:
Ewelina Paździora

spec. działu: Prawo

dodano: 2012-02-24 14:42:00

wyświetleń: 6272

Słowa kluczowe

zobacz również

Kontrola okresowa instalacji znajdujących się w budynkach powinna być przeprowadzania nie tylko w mieszkaniach w budynkach wielorodzinnych – obowiązek ten dotyczy także właścicieli domów jednorodzinnych.

Kontroli podlega stan instalacji gazowej, którą kontroluje się zazwyczaj razem z przewodami kominowymi i wentylacyjnymi. Konieczność łączenia kontroli tych instalacji wynika z faktu, że wiele osób wykorzystuje do ogrzewania pomieszczeń czy podgrzewania wody kotły i urządzenia na paliwo gazowe.

Zgodnie z Prawem budowlanym, okresowa kontrola instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) musi być przeprowadzana raz do roku.1

Zgodnie z zaleceniami, sprawność techniczna instalacji gazowej powinna być sprawdzana równolegle z przeprowadzaniem kontroli stanu technicznego przewodów kominowych w budynku. Za instalacje gazową prawo uznaje nie tylko przewody gazowe w budynku, lecz także armaturę, wyposażenie dodatkowe oraz urządzenia, które są zasilane paliwem gazowym.2 Początek instalacji gazowej ma miejsce na połączeniu przewodu z kurkiem głównym gazowym, który odcina tę instalację od przyłącza. Zakończenie instalacji gazowej znajduje się w urządzeniach gazowych wraz z tymi urządzeniami.

Najważniejszym elementem kontroli instalacji gazowej jest przeprowadzanie próby szczelności instalacji. Do obowiązków właściciela domu czy budynku wielorodzinnego (mieszkania) należy zapewnienie realizacji zaleceń wskazanych w protokołach kontroli. Zalecenia te mogą dotyczyć np. zwiększenia kubatury pomieszczenia, w którym znajduje się piecyk gazowy przez stworzenie dodatkowej wentylacji do innego pomieszczenia lub powiększenie otworów wentylacyjnych w drzwiach pomieszczenia. Do przykładowych zaleceń można dodać przepięcie piecyka gazowego tak, aby wylot spalin został podłączony do innego przewodu w kominie.

W czasie kontroli instalacji gazowej osoba posiadająca uprawnienia do przeprowadzania takich kontroli powinna sprawdzić stan techniczny i sprawność następujących urządzeń:

- szafki gazowej, która znajduje się na zewnątrz lub wewnątrz budynku
- złącza izolującego
- armatury
- wszelkich połączeń elementów instalacji gazowej (połączenia rur, którymi dostarczany jest gaz) – kontroli podlegają wsszystkie rodzaje połączeń: gwintowane, spawane, mechaniczne, lutowane
- szczelności szybów pionów instalacyjnych, w których biegną elementy instalacji (jeżeli w budynku jest pion instalacyjny)
- gazomierza indywidualnego
- rur i kształtki
- końcowych urządzeń gazowych

Wyniki kontroli są wiążące dla właściciela nieruchomości i powinny mu zostać przekazane w formie protokołu. Właściciel jest zobowiązany w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli instalacji zapewnić usunięcie stwierdzonych w czasie kontroli uszkodzeń oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, w szczególności zaś zatrucie gazem.3

Szczegóły dotyczące zakresu, metod i zasad związanych z przeprowadzaniem kontroli są zawarte w szczegółowej normie PN-M.-34507:2002 Instalacja gazowa. Kontrola okresowa.

1. Art. 62 ust. 1 pkt. 1 lit. c) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami
2. § 3 pkt. 13 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych z późniejszymi zmianami
3. Art. 70 ust.1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami


Jak uzyskać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi?
Jak założyć księgę wieczystą?
Koniec budowy! Jakie dokumenty potrzebne są do odbioru budynku mieszkalnego?
Jak powinna wyglądać opinia kominiarska?
Co mówią przepisy o wentylacji w budynku mieszkalnym?
Co to jest umowa o roboty budowlane i do czego zobowiązuje?
0
oceń poradę:

Redakcja serwisu spec.pl zastrzega, iż publikowane porady mają jedynie charakter informacyjny. W szczególności dotyczy to porad prawnych, podatkowych i innych, których udzielanie regulują osobne przepisy. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści.