Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie.
Praca i Finanse » Ubezpieczenia i Emerytury » Służba wojskowa a staż pracy , Jak obliczyć staż pracy do emerytury

Służba wojskowa a staż pracy - jak go obliczyć?

Czasy, kiedy służba wojskowa była obowiązkiem praktycznie każdego młodego mężczyzny, już minęły. Nie mniej jednak do dzisiaj wiele osób zadaje sobie pytanie, czy okres czynnej służby wojskowej można zaliczyć do okresu zatrudnienia i czy liczy nam się do emerytury.

W Polsce istnieje możliwość wliczenia pobytu w polskiej armii do okresu zatrudnienia, ale termin powrotu do pracy po odbyciu służby nie może przekroczyć 30 dni. Warunkiem tym objęty jest pracownik, który powróci do tego samego zakładu pracy, w którym pracował w dniu powołania do wojska. W tej sytuacji czas odbycia służby w armii wlicza się do jego okresu zatrudnienia u tego pracodawcy. Pracownik w czasie pobytu w wojsku zachowuje wszystkie uprawnienia, jakie wynikają z jego stosunku pracy.

Zaliczenie okresu pobytu w służbie wojskowej dotyczy również pracownika, który w momencie powołania do armii nie był nigdzie zatrudniony lub zaczyna pracę w innej firmie niż ta, w której pracował w momencie poboru. Czas odbywania służby w tej konkretnej sytuacji wliczany jest do okresu zatrudnienia wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień, które wynikają ze stosunku pracy. Wyjątkiem są uprawnienia przysługujące pracownikom u pracodawcy, u którego podjął pracę.

Termin rozpoczęcia pracy po zakończeniu służby wojskowej w tym przypadku również nie może przekroczyć 30 dni. Powrót do pracy powyżej terminu 30-dniowego jest możliwy, ale tylko jeśli usprawiedliwimy jego przekroczenie (może to być choroba lub pobyt w szpitalu). Niedotrzymanie i nieusprawiedliwienie tego terminu nie zwalnia wprawdzie pracodawcy z obowiązku wliczenia okresu pobytu w wojsku do okresu zatrudnienia, które wymagane jest do nabycia lub zachowania uprawnień wynikających ze stosunku pracy, ale należy mieć świadomość, że przekroczenie 30 dni oznacza wygaśnięcie stosunku pracy.

Uwaga:

Warto również podkreślić, iż zasadnicza służba wojskowa wlicza się do okresu składkowego, na podstawie którego naliczana jest emerytura. Brak naliczenia okresu służby wojskowej do stażu pracy jest rażącym naruszaniem przepisów prawa pracy.

Kiedy i jak ubezpieczamy nowo narodzone dziecko?
Czym jest prewencja rentowa?
Starasz się o emeryturę? Zadbaj o wszystkie dokumenty!
Komu przysługuje ochrona w okresie przedemerytalnym?
Kto może się ubezpieczyć w KRUS-ie?
Jak się ubezpieczyć od utraty pracy?
5
oceń poradę:

Redakcja serwisu spec.pl zastrzega, iż publikowane porady mają jedynie charakter informacyjny. W szczególności dotyczy to porad prawnych, podatkowych i innych, których udzielanie regulują osobne przepisy. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści.