Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie.
Praca i Finanse » Ubezpieczenia i Emerytury » Odprawa emerytalna – wyliczenie, Jak wyliczyć odprawę emerytalną

Jak wyliczyć odprawę emerytalną?

Pracownikom rozwiązującym umowę o pracę z tytułu przejścia na emeryturę należy się odprawa emerytalna.

 

Wysokość odprawy emerytalnej jest równa miesięcznemu wynagrodzeniu otrzymywanego z zakładu pracy. Jednak pracodawca, dzięki swoim regulacjom branżowym, może wypłacić takie świadczenie na innych warunkach, które są uzależnione od regulaminu wynagradzania czy premii.

Ważne jednak aby obowiązujące w firmie przepisy dotyczące wynagradzania i odpraw nie były mniej korzystne dla pracownika niż te, które obowiązują w kodeksie pracy.

Aby obliczyć wysokość odprawy emerytalnej należy posłużyć się zasadami, które obowiązują przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego przysługującego za urlop wypoczynkowy.

Pracodawca nie będzie miał problemu z ustaleniem wysokości takiej odprawy, gdy wynagrodzenie miesięczne jest stałe, jeżeli jednak na wynagrodzenie pracownika składają się dodatkowe przychody miesięczne, takie jak premia, wówczas dodatkowe składniki, które pracownik otrzymał w okresie 3 miesięcy przed nabyciem prawa do odprawy, przyjmuje się jako średnia wysokość ze wspomnianego 3 miesięcznego okresu. Jeżeli w tym czasie pracownik chorował, jego wynagrodzenie dzieli się przez liczbę dni pracy, a wynik mnożony jest przez liczbę dni, jakie zatrudniony przepracowałby w ramach przysługującemu mu rozkładowi pracy.

 

Uwaga:

Bardzo ważną kwestią jest to, iż pracownik może otrzymać taką odprawę tylko raz. Jeżeli otrzymał już wcześniej wysokość miesięcznego wynagrodzenia w związku z przejściem na rentę, nie otrzyma drugiej odprawy, kiedy będzie przechodził na emeryturę.

Czym jest I filar emerytalny?
Czym jest odprawa emerytalna i komu ona przysługuje?
Komu przysługuje odprawa emerytalna?
Jak zmieniło się wpłacanie składek do OFE?
Jak oszczędzić na zakupach?
Jak przeprowadzić redukcję zatrudnienia w firmie?
0
oceń poradę:

Redakcja serwisu spec.pl zastrzega, iż publikowane porady mają jedynie charakter informacyjny. W szczególności dotyczy to porad prawnych, podatkowych i innych, których udzielanie regulują osobne przepisy. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści.