Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie.
Praca i Finanse » Ubezpieczenia i Emerytury » Ubezpieczenie bezrobotnego, Jak powinien ubezpieczyć się bezrobotny

Jak powinien ubezpieczyć się bezrobotny?

Każdy bezrobotny, który zarejestrował się w Urzędzie Pracy i nie jest objęty ubezpieczeniem z innego tytułu, podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

 

Bezrobotny zostaje objęty ubezpieczeniem zdrowotnym w momencie, gdy uzyska status bezrobotnego. Aby taki status uzyskać należy udać się do Urzędu Pracy, który znajduje się w miejscu stałego lub czasowego zameldowania i złożyć wniosek o rejestrację. Osoby niemające nigdzie swojego zameldowania również mogą starać się o uzyskanie statusu bezrobotnego, ale składając wniosek o rejestrację muszą jeszcze złożyć pisemne oświadczenie o tym, iż nie są zarejestrowani w innym urzędzie.

Zgodnie z przepisami ubezpieczenie zdrowotne ustaje po upływie 30 dni od momentu utraty statusu osoby bezrobotnej. Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest płacona przez Urząd Pracy. O status osoby bezrobotnej nie mogą starać się osoby wykonujące jakąkolwiek pracę zarobkową, posiadające prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, pobierające zasiłek przedemerytalny, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek chorobowy lub zasiłek macierzyński.

 

Uwaga:

Warto również zwrócić uwagę na fakt, iż będąc na bezrobociu można również podlegać ubezpieczeniom rentowym i emerytalnym. Dotyczy to tych bezrobotnych, którzy są na stażu organizowanym przez urząd pracy, odbywają przygotowanie zawodowe lub pobierają stypendium za szkolenie.

Kogo i co warto ubezpieczyć?
Czy warto kupić ubezpieczenie kredytu?
Jak ubezpieczyć samochód w leasingu?
Jak ubezpieczyć firmę?
Czego nie obejmuje ubezpieczenie mieszkania?
Kto podlega ubezpieczeniom obowiązkowym?
0
oceń poradę:

Redakcja serwisu spec.pl zastrzega, iż publikowane porady mają jedynie charakter informacyjny. W szczególności dotyczy to porad prawnych, podatkowych i innych, których udzielanie regulują osobne przepisy. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści.