Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie.
Praca i Finanse » Ubezpieczenia i Emerytury » Ubezpieczenie bezrobotnego, Jak powinien ubezpieczyć się bezrobotny

Jak powinien ubezpieczyć się bezrobotny?

Każdy bezrobotny, który zarejestrował się w Urzędzie Pracy i nie jest objęty ubezpieczeniem z innego tytułu, podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

 

Bezrobotny zostaje objęty ubezpieczeniem zdrowotnym w momencie, gdy uzyska status bezrobotnego. Aby taki status uzyskać należy udać się do Urzędu Pracy, który znajduje się w miejscu stałego lub czasowego zameldowania i złożyć wniosek o rejestrację. Osoby niemające nigdzie swojego zameldowania również mogą starać się o uzyskanie statusu bezrobotnego, ale składając wniosek o rejestrację muszą jeszcze złożyć pisemne oświadczenie o tym, iż nie są zarejestrowani w innym urzędzie.

Zgodnie z przepisami ubezpieczenie zdrowotne ustaje po upływie 30 dni od momentu utraty statusu osoby bezrobotnej. Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest płacona przez Urząd Pracy. O status osoby bezrobotnej nie mogą starać się osoby wykonujące jakąkolwiek pracę zarobkową, posiadające prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, pobierające zasiłek przedemerytalny, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek chorobowy lub zasiłek macierzyński.

 

Uwaga:

Warto również zwrócić uwagę na fakt, iż będąc na bezrobociu można również podlegać ubezpieczeniom rentowym i emerytalnym. Dotyczy to tych bezrobotnych, którzy są na stażu organizowanym przez urząd pracy, odbywają przygotowanie zawodowe lub pobierają stypendium za szkolenie.

Komu przysługuje odprawa emerytalna?
Co obejmuje ubezpieczenie AC?
Jak powinien ubezpieczyć się student?
Dowiedz się, jak i gdzie najlepiej ubezpieczyć swój samochód
Ubezpieczenie zdrowotne za granicą - co gwarantuje i jak działa?
Sprawdź, jakie ubezpieczenie od kradzieży wybrać!
0
oceń poradę:

Redakcja serwisu spec.pl zastrzega, iż publikowane porady mają jedynie charakter informacyjny. W szczególności dotyczy to porad prawnych, podatkowych i innych, których udzielanie regulują osobne przepisy. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści.