Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie.
Praca i Finanse » Ubezpieczenia i Emerytury » Obliczanie emerytury pomostowej, Jak obliczyć wysokość emerytury pomostowej?

Jak obliczyć wysokość emerytury pomostowej?

Zagadnienie emerytur pomostowych jest często podejmowane przez media. W zakresie obliczania emerytur pomostowych powstają jednak wątpliwości. Podajemy kluczowe dla zrozumienia tematu wskazówki.

Czym jest emerytura pomostowa i jak ją obliczyć?

Emerytura pomostowa stanowi równowartość kwoty, jaka zostałaby uzyskana poprzez podzielenie podstawy obliczenia emerytury przez średnią długość dalszego trwania życia dla osób w wieku 60 lat i jest ustalona na podstawie obowiązujących w dniu, w którym zgłoszono wniosek o przyznanie emerytury pomostowej, tablic średniego trwania życia.

Tablice trwania życia ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego do dnia 31 marca każdego roku. Podstawą obliczenia emerytury jest suma zwaloryzowanych składek, zewidencjonowanych na indywidualnym koncie ubezpieczonego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąca, od którego przysługuje prawo do wypłacania emerytury oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego.

Komu przysługuje prawo do emerytury pomostowej?

O emeryturę pomostową może ubiegać się pracownik urodzony po 31 grudnia 1948 r., jeżeli ukończył 60 lat (mężczyzna) lub 55 lat (kobieta) i jeżeli spełni wszystkie poniższe warunki:
1) pracował w szczególnych warunkach lub wykonywał pracę o szczególnym charakterze, przez przynajmniej 15 lat;
2) ma okres składkowy i nieskładkowy (uwzględniony w wymiarze nie większym niż 1/3 udowodnionego okresu składkowego), który wynosi przynajmniej 20 lat w odniesieniu do kobiet i przynajmniej 25 lat dla mężczyzn;
3) przed dniem 1 stycznia 1999 r. wykonywał (przez przynajmniej 1 dzień) prace:
- w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w rozumieniu art. 32 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, a więc określone w oparciu o przepisy obowiązujące przed 1 stycznia 2009 r. - nawet w przypadku gdy praca taka nie została ujęta w nowych wykazach prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze;
- w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, wymienione w nowych wykazach prac.
4) po dniu 31 grudnia 2008 r. wykonywał (przez przynajmniej 1 dzień) pracę w  warunkach szczególnych lub w warunkach o szczególnym charakterze, które są wymienione w nowych wykazach prac obowiązujących od 1 stycznia 2009 r.;
5) rozwiązał stosunek pracy.

Źródło:
1. Katarzyna Wiśniewska, Jak ustalana będzie wysokość emerytury pomostowej?, wieszjak.pl, dostępny w Internecie: emerytury.wieszjak.pl/pomostowe/97232,Jak-ustalana-bedzie-wysokosc-emerytury-pomostowej.html
2. Mariusz Denisiuk, Jak obliczana jest wysokość emerytury pomostowej?, rzu.gov.pl, dostępny w Internecie: rzu.gov.pl/czesto-zadawane-pytania/zabezpieczenie-emerytalne-emerytury-z-nowego-systemu/Jak_obliczana_jest_wysokosc_emerytury_pomostowej___1803


Jak uzyskać świadczenie rehabilitacyjne?
Czym jest III filar emerytalny?
Na czym polega emerytura obywatelska?
Co oznacza skrót OWU?
Jakie są zadania i obowiązki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego?
Na czym polega ubezpieczenie z funduszem inwestycyjnym?
0
oceń poradę:

Redakcja serwisu spec.pl zastrzega, iż publikowane porady mają jedynie charakter informacyjny. W szczególności dotyczy to porad prawnych, podatkowych i innych, których udzielanie regulują osobne przepisy. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści.