Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie.
Praca i Finanse » Ubezpieczenia i Emerytury » Co zrobić gdy Ubezpieczyciel oszukuje, Bezpłatna skarga do rzecznika praw ubezpieczonych

Co zrobić gdy Ubezpieczyciel oszukuje?

Rzecznik Praw Ubezpieczonych działa podobnie jak Rzecznik Praw Obywatelskich. Co to oznacza dla konsumenta w praktyce? Umożliwia mu dochodzenie roszczeń z tytułu umów ubezpieczenia (ubezpieczeń turystycznych, komunikacyjnych, na życie, od klęsk żywiołowych itp.) gdy konsument został oszukany przez ubezpieczyciela. Ubezpieczyciele bardzo często zaniżają kwoty wypłacanych odszkodowań, co prowadzi do sytuacji, ze suma odszkodowania nie odpowiada rzeczywistej szkodzie na majątku lub zdrowiu czy życiu.

W takiej sytuacji sądowe dochodzenie roszczeń od ubezpieczyciela będzie wymagało znacznych sum pieniędzy, gdyż postępowanie sądowe należy opłacić. W takich sprawach rozsądne jest także poszukanie pomocy u profesjonalnego pełnomocnika (adwokata, radcy prawnego) i rodzi kolejne koszty. Naszym przeciwnikiem jest wówczas zakład ubezpieczeniowy, reprezentowany przez radcę prawnego lub adwokata. Tak prowadzona sprawa to nie tylko konieczność poniesienia dodatkowych kosztów, lecz również długotrwała procedura sądowa nie dająca gwarancji wygranej.

Warto wówczas napisać tzw. Skargę do Rzecznika Praw Ubezpieczonych. Co ona nam da? W zasadzie może (przy pozytywnym jej rozpatrzeniu przez Rzecznika) ona doprowadzić do wszczęcia przez niego w naszym imieniu postępowania sądowego przeciwko zakładowi ubezpieczeń. Taka skarga jest bezpłatna, podobnie jak sama pomoc Rzecznika w naszej sprawie. Według odpowiednich przepisów ma on stać na straży interesów osób oszukanych przez zakład ubezpieczeń (firmę ubezpieczeniową). Odpowiednio napisana skarga, zawierająca konieczne kopie dokumentów i uzasadnienie przyspieszy podjęcie decyzji przez Rzecznika o zajęciu się naszym problemem. Wnosząc skargę nie należy podawać fałszywych informacji, gdyż grozi nam odpowiedzialność karna m.in. za oszustwo. Skarga taka musi być rzecz jasna rzetelnie napisana, konkretna i odpowiednio uzasadniona. Należy w niej opisać wszystkie okoliczności związane z naszymi interwencjami podejmowanymi u ubezpieczyciela na własną rękę oraz kopie decyzji ubezpieczyciela dotyczących zasad przyznania odszkodowania, czy uzasadnienia odmowy jego wypłacenia. Wzór takiej przykładowej skargi zamieszczam poniżej, odpowiednio tłumacząc, w jaki sposób należy ją pisać.
SKARGA DO RZECZNIKA PRAW UBEZPIECZONYCH
(wzór i wskazówki)
Miejscowość, dnia 14 kwiecień 2010r.
Dane osoby składającej skargę
Jan Kowalski
Ul. Dobrej Nadziei 34/00

Biuro Rzecznika Ubezpieczonych
al. Jerozolimskie 44
00-024 Warszawa 


Zwracam się z prośbą o interwencję w sporze, jaki prowadzę z Towarzystwem Ubezpieczeniowym (nazwa towarzystwa)

Ubezpieczyłam (siebie, swój dom, swój samochód)  w  (nazwa ubezpieczyciela) w ramach pakietu ( nazwa typu lub rodzaju ubezpieczenia) (numer polisy:678907837137). W ramach tego pakietu zapewnione zostały (jakie ryzyko obejmowało ubezpieczenie – czy odszkodowanie za zniszczenie domu przez powódź, w razie wypadku na wakacjach). Należy tutaj opisać w jako sposób ubezpieczyciel zapewniał nam pomoc w wycenie strat, czy pomoc po wypadku, holowanie pojazdu, zgłaszanie szkody – tak jak to wynika z umowy ubezpieczenia.

Nie zgadzam się z sumą odszkodowania, jakie należało mi się  z tytułu powstałej szkody (opisać, jaka to szkoda) w kwocie 5% sumy ubezpieczenia.

Następnie należy opisać okoliczności powstania szkody, wypadku i uzasadnić, dlaczego nie zgadzamy się z sumą odszkodowania. Warto podać wartość poniesionej szkody i porównać ją do wartości wypłaconego nam odszkodowania. Należy przytoczyć argumenty Ubezpieczyciela, dlaczego wycena i odszkodowanie nie mogą być wyższe. Można wskazać okoliczności, które naszym zdaniem świadczą o zamiarze oszukania nas przez Ubezpieczyciela. Można również opisać procedurę zgłaszania szkody i w jaki sposób ją zrealizowaliśmy zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Ponadto same okoliczności wypadku, katastrofy naturalnej itp. nieraz mogą pomóc Rzecznikowi Praw Ubezpieczonych zrozumieć, skąd wynika nasze przeświadczenie, że należy się nam większe odszkodowanie. Musimy opisać wszystkie te okoliczności rzeczowo, bez nadmiernych emocji oraz unikając obraźliwych form pod adresem Ubezpieczyciela. Na zakończenie tego fragmentu warto dodać, że w związku z całą sytuacją i w moim przekonaniu brakiem profesjonalizmu w działaniach (nazwa ubezpieczyciela), czujemy się poszkodowani.


W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie, czy decyzja Towarzystwa Ubezpieczeniowego była zasadna. Jeśli nie była, proszę o zwrócenie się przez Rzecznika Ubezpieczonych do Towarzystwa Ubezpieczeniowego (nazwa) o uwzględnienie moich roszczeń.  Proszę również o zwrócenie się do Towarzystwa Ubezpieczeniowego (nazwa) celem udostępnienia rozmów telefonicznych prowadzonych przeze mnie bezpośrednio po zajściu wypadku oraz udostępnienie korespondencji i opinii rzeczoznawców dokonujących wyceny, aby stwierdzić zasadność mojego roszczenia.

Załączam kopie dotychczasowej korespondencji z Towarzystwem Ubezpieczeniowym, w przedmiotowej sprawie, w tym kopię umowy ubezpieczenia.


Z poważaniem:
Jan Kowalski


Jak się ubezpieczyć od utraty pracy?
Czy ubezpieczyciel może odmówić ubezpieczenia? Kiedy?
Emerytura niejedno ma imię - rodzaje emerytur w Polsce!
Co można odliczyć na podstawie ulgi rehabilitacyjnej?
Wybierasz się w podróż? Ubezpiecz się na okoliczność wypadków!
Kto może być tzw. uposażonym w OFE i co to oznacza?
4
oceń poradę:

Redakcja serwisu spec.pl zastrzega, iż publikowane porady mają jedynie charakter informacyjny. W szczególności dotyczy to porad prawnych, podatkowych i innych, których udzielanie regulują osobne przepisy. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści.