Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie.
Praca i Finanse » Praca » Zwolnienie lekarskie a wynagrodzenie, Wynagrodzenie przy L4

Zwolnienie lekarskie a wypłata wynagrodzenia - zasady

W sytuacji, kiedy zachoruje pracownik zatrudniony na umowę o pracę należy mu się wynagrodzenie chorobowe. Jego wysokość i okres przyznawania zależy od wielu czynników, między innymi czasu pracy u danego pracodawcy.

Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego na wypadek choroby i macierzyństwa to zarówno  zasiłek chorobowy, jak i świadczenia rehabilitacyjne. Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres 182 dni, a w przypadku ciąży czy zachorowania na gruźlicę – 270 dni. Po ustaniu prawa do zasiłku chorobowego pracownik może się starać o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego.

Pracownik nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Do okresów ubezpieczenia chorobowego wlicza się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeśli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym albo odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza zawodowego”(1).

Komu należy się ubezpieczenie od pierwszego dnia pracy prawo do zasiłku chorobowego?

Do grupy tej należą „absolwenci szkół jeśli przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły. Także osoby, które doznały niezdolności do pracy w związku z wypadkiem w drodze do lub z pracy. Również od pierwszego dnia pracy wypłaca się wynagrodzenie przy L4 osobom, które mają wcześniejszy co najmniej 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego”(2).

Pracownik otrzymuje 100% wynagrodzenia przy L4 w momencie, kiedy uległ wypadkowi w pracy lub w drodze z pracy. Również w sytuacji, gdy jest to choroba przypadająca w okresie ciąży. Także w momencie kiedy jest na L4 w związku z poddaniem się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów”(3).

Pracownik ma prawo do 80% wynagrodzenia przy L4 spowodowanym chorobą zakaźną lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną, trwającym łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego. Może się zdarzyć, że u danego pracodawcy przepisy przewidują wyższe wynagrodzenie, nawet i 100%. Najczęściej wynagrodzenie takie jest związane z układem zbiorowym.

W momencie kiedy pracownik przebywający na L4 jest hospitalizowany przysługuje mu 70% wynagrodzenia”(4).

Wynagrodzenie przy L4 oblicza się wg zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i wypłaca za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy.

Wynagrodzenie przy L4 nie przysługuje w przypadku, gdy niezdolność do pracy została spowodowana w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia popełnionego przez pracownika, także w związku z nadmiernym spożyciem alkoholu”(5).


1) Art. 4 Ustawa z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U z 2005r. Nr 31, poz.267, z późn.zm.)
2) Art. 4 Ustawa z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U z 2005r. Nr 31, poz.267, z późn.zm.)
3) Art. 11.1 Ustawa z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U z 2005r. Nr 31, poz.267, z późn.zm.)
4) Art. 11.1 Ustawa z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U z 2005r. Nr 31, poz.267, z późn.zm.)
5) Art.15.1 Ustawa z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U z 2005r. Nr 31, poz.267, z późn.zm.)

Źródło:

1)Rozdział III K.P.
2)Ustawa z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U z 2005r. Nr 31, poz.267, z późn.zm.


Jakie są podstawowe zasady pracy w Szwecji?
Jak liczyć przerwy w pracy? - zasady
Zasiłki chorobowe w Szwecji - ważne informacje
Trzynasta pensja - komu przysługuje trzynastka?
Jak stworzyć umowę o odpowiedzialności materialnej?
Przedłużenie umowy o pracę - co warto wiedzieć?
2
oceń poradę:

Redakcja serwisu spec.pl zastrzega, iż publikowane porady mają jedynie charakter informacyjny. W szczególności dotyczy to porad prawnych, podatkowych i innych, których udzielanie regulują osobne przepisy. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści.