Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie.
Praca i Finanse » Praca » Komu przysługuje trzynastka, Dodatkowe wynagrodzenie roczne – trzynastka

Trzynasta pensja - komu przysługuje trzynastka?

Popularna trzynastka to wynagrodzenie, które oficjalnie nazywa się dodatkowym wynagrodzeniem rocznym. Trzynastka jest wypłacana nie później niż w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku kalendarzowego następującego po roku, za który przysługuje to wynagrodzenie.

„Trzynastka jest wynagrodzeniem rocznym, na które mogą liczyć pracownicy państwowych jednostek sfery budżetowej, a także zatrudnieni w Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Trybunale Konstytucyjnym i Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Trzynastka przysługuje również pracownikom sądownictwa: Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Najwyższej Izby Kontroli. Oprócz wyżej wymienionych grup na miły zastrzyk finansowy z początkiem roku mogą liczyć pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy, Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Krajowego Biura Wyborczego. Do grupy pracowników, którym należy się trzynastka należą także członkowie Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i pracownicy Wyższego Urzędu Górniczego na stanowiskach inspekcyjno – technicznych”(1).

Trzynasta pensja jest przewidziana również dla licznej rzeszy pracowników samorządowych jednostek sfery budżetowej, które prowadzą gospodarkę finansową na zasadach określonych w Prawie Budżetowym z 1991 r. oraz dla członków biur poselskich, senatorskich lub poselsko – senatorskich, czy klubów, kół, albo zespołów parlamentarnych.

„Dodatkowe wynagrodzenie zwane trzynastką przysługuje osobom, które przepracowały u danego pracodawcy cały rok kalendarzowy”(2). Jeśli zdarzy się, że pracownik będzie zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 12 miesięcy, ale dłużej niż 6 miesięcy, wówczas zostanie mu naliczona trzynasta pensja proporcjonalnie do okresu przepracowanego.

Jak naliczane jest dodatkowe wynagrodzenie roczne? „Ustala się je w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego. Podczas obliczania trzynastki jej wysokość oblicza się uwzględniając składniki wynagrodzenia przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a także wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy”(3). „Jeśli zdarzy się, że pracownikowi rozwiązano stosunek pracy w związku z likwidacją pracodawcy, wówczas wynagrodzenie roczne wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy”(4).

Może się zdarzyć, że pracownik należy do grupy, której należy się trzynasta pensja, ale jej nie otrzymuje. Sytuacja taka ma miejsce w momencie „kiedy została rozwiązana umowa o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, czy kiedy pracownik otrzymał karę dyscyplinarną wydalenia z pracy bądź ze służby. Na trzynastkę nie mają też co liczyć pracownicy, którzy stawili się do pracy nietrzeźwi,  otrzymali karę dyscyplinarną bądź mają nie usprawiedliwioną nieobecność w pracy trwającą dłużej niż dwa dni”(5).


1) Art. 1.1 Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 1997 r.)
2) Art. 2.1. Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 1997 r.)
3) Art. 4.1 Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 1997 r.)
4) Art.5.1 Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 1997 r.)
5) Art. 3 Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 1997 r.)


Źródła:
Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 1997 r.)


Jak liczyć przerwy w pracy? - zasady
Zasiłki rodzinne w Szwecji - ile, dla kogo, kiedy?
Zasiłek rodzinny w Austrii - komu przysługuje i ile wynosi?
Od czego zależy długość okresu wypowiedzenia?
Zwolnienie lekarskie a wypłata wynagrodzenia - zasady
Niezdolność do pracy - wniosek o zapomogę
3
oceń poradę:

Redakcja serwisu spec.pl zastrzega, iż publikowane porady mają jedynie charakter informacyjny. W szczególności dotyczy to porad prawnych, podatkowych i innych, których udzielanie regulują osobne przepisy. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści.