Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie.
Praca i Finanse » Praca » Prośba o przedłużenie umowy o pracę, Przedłużenie umowy na czas określony

Przedłużenie umowy o pracę - co warto wiedzieć?

Przedłużenie umowy o pracę jest związane z umową o pracę na czas określony. Jak prosić o przedłużenie umowy? Na co zwrócić uwagę w takiej sytuacji?

„Z pracownikiem można zawrzeć umowę na czas nieokreślony, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy. Przed każdą z tych umów można zawrzeć umowę o pracę na okres próbny, która nie powinna przekraczać 3 miesięcy. Stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego nie określono – w dniu zawarcia umowy”(1).

Jak powinna być sformułowana umowa o pracę? Co winna zawierać?

Ważne jest, aby pracownik dostawał umowę o pracę w dniu, kiedy kończy mu się jej ważność. Rzecz w tym, że w razie sporu z pracodawcą nie będzie miał żadnego dowodu na to, że wykonywał obowiązek pracy. Jeśli w ciągu 7 dni od rozpoczęcia pracy nie ma na piśmie warunków umowy tj. informacji o urlopach wypoczynkowych, częstotliwości wypłaty wynagrodzenia i jego wielkości, czasie pracy, z uwzględnieniem pracy w porze nocnej, przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oznacza to, że w firmie łamane jest prawo pracy i sprawą może zająć się Państwowa Inspekcja Pracy.

Umowa o pracę musi określać rodzaj pracy, miejsce wykonywania pracy. Na umowie winna też znaleźć się informacja o wynagrodzeniu za pracę odpowiadającemu rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia. Umowa winna zawierać także informacje nt. wymiaru czasu pracy i terminu rozpoczęcia pracy. Tak spisana umowa musi być podpisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach przez pracodawcę i pracownika”(2).

Wszelka zmiana warunków umowy o pracę wymaga zgody pisemnej. Jeśli jesteśmy zainteresowani zmianą wymiaru czasu pracy winniśmy zawrzeć taką  prośbę na piśmie o przedłużenie umowy”(3).

Zawarcie z pracownikiem umowy o pracę przewidującej zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy nie może powodować ustalenia jego warunków pracy i płacy w sposób mniej korzystny w stosunku do pracowników wykonujących taką samą lub podobną pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. „Jeśli przy przedłużaniu umowa jest zawierana na zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy należy uwzględnić proporcjonalności wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia związane z pracą, do wymiaru czasu pracy pracownika”(4).

„W przypadku gdy pracownik udaje się w delegację do kraju nie będącego członkiem Unii Europejskiej winien otrzymać aneks do umowy, który będzie zawierał informacje o czasie wykonywania pracy za granicą i walucie, w której będzie wypłacane pracownikowi wynagrodzenie w czasie wykonywania pracy za granicą. Pracownik winien otrzymać na piśmie także informację o świadczeniach, które będą mu przysługiwać w związku z wyjazdem za granicę”(5).


1) Art. 25 K.P.
2) Art. 291 K.P.
3) Art. 292 K.P.
4) Art. 292 K.P
5) Art. 291 K.P.

Źródło:

1)Kodeks Pracy, Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U.1974 Nr 24 poz.141.)

Uwaga:

Osoba przedłużająca umowę musi zwracać uwagę na to, by wszelkie zmiany wynikające ze stosunku pracy były zawarte na piśmie.

Czym różni się agent ubezpieczeniowy od brokera?
Jakie pytania mogą paść podczas rozmowy kwalifikacyjnej?
Nie znasz języka? Dowiedz się, czy dostaniesz pracę za granicą!
Jaki prezent dać szefowi?
Na czym polegają praktyki absolwenckie?
Jak liczyć przerwy w pracy? - zasady
1
oceń poradę:

Redakcja serwisu spec.pl zastrzega, iż publikowane porady mają jedynie charakter informacyjny. W szczególności dotyczy to porad prawnych, podatkowych i innych, których udzielanie regulują osobne przepisy. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści.