Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie.
Praca i Finanse » Firma » Odpowiedzialność wspólników spółki cywilnej, Jaka jest odpowiedzialność wspólników

Jesteś wspólnikiem? Sprawdź, za co odpowiadasz!

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, wspólnicy spółki cywilnej odpowiadają solidarnie za zobowiązania zaciągane w związku z prowadzeniem działalności spółki cywilnej. Oznacza to, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych. Wspólnik, który uregulował wierzytelności, może kierować roszczenia do majątków indywidualnych pozostałych wspólników. Rozliczenia między wspólnikami mogą mieć miejsce w proporcji właściwej do ich udziałów w spółce bądź w inny sposób uregulowany umową spółki. Egzekucja roszczeń może odbywać się w dowolnej kolejności z osobistego majątku każdego wspólnika lub majątku spółki.

Odpowiedzialność wspólnika nie wygasa z chwilą wystąpienia ze spółki czy jej rozwiązania. Obejmuje wszystkie zobowiązania powstałe w trakcie jego udziału w spółce. Bez znaczenia będzie również, czy wspólnik zajmował się prowadzeniem spraw spółki. Niewielki udział wspólnika w spółce lub wyłączenie go od ponoszenia strat, nie wyklucza jego odpowiedzialności za zobowiązania. Zwolnienie wspólnika z odpowiedzialności za zobowiązania będzie miało miejsce za zgodą wierzycieli. Zgodnie z przepisami art. 519 kodeksu cywilnego możliwe jest umowne dokonanie zmiany dłużnika w ten sposób, że w jego miejsce wstępuje osoba trzecia (1). Zmiana dłużnika odbywa się na mocy umowy między dłużnikiem, a osobą trzecią za zgodą wierzyciela bądź na mocy umowy między wierzycielem a osobą trzecią za zgodą dłużnika.

Jak widać te postanowienia prawne są swoistą słabością spółki cywilnej jako formy działalności. Spółka cywilna nie uchroni wspólników przed odpowiedzialnością za długi. Do czasu kiedy działalność jest dochodowa, spółka cywilna jest ciekawą formą działalności gospodarczej. Schody zaczynają się w chwili pojawienia się problemów. Ciekawe jest również rozwiązanie w stosunku do nowo przystępujących do spółki cywilnej. Nowy wspólnik nie będzie odpowiadał za zobowiązania zaciągnięte przed jego przystąpieniem. Natomiast tak jak pisałam wyżej, odchodzący wspólnik pociągnie za sobą długi dotyczące działalności. Co więcej, nawet jeśli wspólnicy spółki cywilnej umówili się, że uchylają solidarną odpowiedzialność wspólników spółki za jej zobowiązania, takie zwolnienie z odpowiedzialności będzie miało znaczenie tylko w rozliczeniach wewnętrznych. Umowa taka nie spowoduje żadnych skutków w stosunku do osób trzecich i zobowiązań z nimi związanych. To samo będzie tyczyło się umowy przejęcia odpowiedzialności jednego wspólnika przez drugiego. Ostatecznie na mocy postanowień sądowych wierzyciele będą mogli się domagać spłaty nawet w takiej sytuacji.

W sytuacji kiedy wspólnik już dawno wystąpił ze spółki, mimo to musiał na mocy wyroku sądu zapłacić należność kontrahentowi, ma on prawo do wystąpienia o zwrot odpowiednich kwot od współdłużników, czyli swoich byłych wspólników. Niestety jak już wspomniałam wyżej podstawą funkcjonowania spółki jest zasada solidarnej odpowiedzialności za jej zobowiązania.

Źródła:

1) Art. 519 Kodeksu cywilnego


Najczęstsze problemy w firmie - jak je rozwiązać?
Jak rozliczyć PIT-11A?
Jak założyć własną firmę krok po kroku?
Jak zarządzać finansami w przedsiębiorstwie? Poznaj zasadę 80/20!
Sprawdź czy nie padłeś ofiarą mobbingu
Jak powinna wyglądać oferta pracy?
0
oceń poradę:

Redakcja serwisu spec.pl zastrzega, iż publikowane porady mają jedynie charakter informacyjny. W szczególności dotyczy to porad prawnych, podatkowych i innych, których udzielanie regulują osobne przepisy. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści.