Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie.
Praca i Finanse » Firma » Zatrudnianie młodocianych pracowników – formalności, Jak zatrudnić niepełnoletniego pracownika

Jak zatrudnić niepełnoletniego pracownika?

Zatrudnienie młodocianego pracownika jest związane z szeregiem obwarowań. Przyjmując do pracy osobę nieletnią musimy mieć tego świadomość.

Kim jest osoba młodociana? Jest to osoba, która ukończyła już 16 lat, ale nie skończyła jeszcze 18 roku życia.

Młodociany jest przyjmowany w celu przeszkolenia zawodowego. „Jedynie  minister pracy i polityki socjalnej w porozumieniu z ministrem edukacji narodowej może w drodze rozporządzenia określić przypadki, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, czy osób, które nie ukończyły 15 lat, czy też sytuacji, w której zwolnieni zostają młodociani  nie posiadający kwalifikacji zawodowych do odbycia przygotowania zawodowego”(1).

Jakie obowiązki czekają na pracodawcę zatrudniającego osoby młodociane? Przede wszystkim „pracodawca taki musi prowadzić ewidencję takich pracowników”(2). Jest on także „zobowiązany zapewnić pracownikom młodocianym opiekę i pomoc, niezbędną dla ich przystosowania się do właściwego wykonywania pracy”(3).

Umowa o pracę zawierana z młodocianym, którego zatrudniamy w celu przygotowania zawodowego, powinna zawierać w szczególności informację o rodzaju przygotowania zawodowego (informacja, czy jest to nauka zawodu czy przyuczenie do wykonywania określonej pracy). W umowie musi się znaleźć informacja o czasie trwania i miejscu odbywania przygotowania zawodowego, sposobie dokształcania teoretycznego oraz wysokości wynagrodzenia”(4).

Pracodawca zatrudniający młodocianego musi posiadać dokumentację, która zawiera oprócz wyżej wspomnianych również rejestr zwolnień lekarskich, rejestr wydanej odzieży roboczej, okresowe badania lekarskie i zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu bhp i pp i dziennik nauki zawodu.

Młodociany może być zatrudniony w innym celu niż przygotowanie zawodowe, ale tylko do lekkich prac. Pracodawca jest zobowiązany zapoznać młodocianego z wykazem lekkich prac przed rozpoczęciem przez niego pracy”(5). „Tygodniowy wymiar czasu pracy w okresie odbywania zajęć szkolnych nie może przekraczać 12 godzin. Pracodawca musi respektować też prawo młodocianego do łączenia pracy z nauką. W dniu nauki szkolnej wymiar czasu pracy młodocianego nie może przekraczać 2 godzin. Wymiar czasu pracy młodocianego w okresie ferii nie może przekroczyć 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu. Ponieważ taki wymiar czasu pracy obowiązuje także wówczas, gdy młodociany jest zatrudniony u więcej niż jednego pracodawcy, zatrudniając młodocianego należy pobrać od młodocianego oświadczenie o zatrudnieniu albo o niepozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy”(6).

1) Art. 190, 191 K.P
2) Art. 193 K.P.
3) Art. 192 K.P.
4) Art. 195 K.P.
5) Art. 2002 K.P.
6) Art. 2001 K.P.

Źródło:

1)Kodeks Pracy , Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U.1974 Nr 24 poz.141.)Jakie są formalności przy zwolnieniu pracownika?
Jak rozliczyć delegację zagraniczną?
Jak prowadzić rodzinną firmę?
Czym jest outsourcing? Kiedy warto z niego korzystać?
Jak ukarać pracownika za kradzież?
Jak przeprowadzić redukcję zatrudnienia w firmie?
0
oceń poradę:

Redakcja serwisu spec.pl zastrzega, iż publikowane porady mają jedynie charakter informacyjny. W szczególności dotyczy to porad prawnych, podatkowych i innych, których udzielanie regulują osobne przepisy. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści.