Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie.
Praca i Finanse » Firma » Biznes plan, Jak napisać biznes plan

Biznes plan - jak go napisać?

Biznes plan, zwany także planem biznesowym, jest dokumentem tworzonym przez przedsiębiorstwo, mającym na celu pozyskanie źródeł finansowania projektów gospodarczych firmy.

Przedstawia on warunki, narzędzia i sposoby realizacji celów przedsiębiorstwa lub przedsięwzięcia inwestycyjnego, wynikających z planu strategicznego firmy. Biznes plan sporządzany jest najczęściej na potrzeby banku, ale także innych odbiorców, takich jak np. wierzyciele, potencjalni inwestorzy (akcjonariusze – jeśli przedsiębiorstwo działa jako spółka akcyjna), jak również właściciele i kierownictwo firmy. Można powiedzieć, że biznes plan to  zbiór celów, założeń oraz projektów do realizacji, jakie stawia się przed przedsiębiorstwem. Jego zasadniczymi elementami są m.in. analiza finansowa, analiza rynku i otoczenia przedsiębiorstwa, analiza SWOT (mocnych, słabych stron firmy, szans i zagrożeń, występujących w jej otoczeniu). Biznes plan utożsamiany jest ze szczególnym rodzajem planu gospodarczego, charakteryzującego się relatywnie długim horyzontem czasu oraz kompleksowością, ponieważ powinien on przedstawiać całościową wizję rozwoju przedsiębiorstwa lub inwestycji.

W zależności od odbiorcy biznes planu, jego struktura może być zróżnicowana. Typowa struktura biznes planu można przedstawić w następujący sposób:

I. Krótka charakterystyka przedsiębiorstwa
- jego historia, cele działania, zadania,
- profil i zakres działalności przedsiębiorstwa,
- wielkość sprzedaży (aktualna i w okresach minionych),
- posiadane oraz planowane środki w firmie.
II. Analiza otoczenia przedsiębiorstwa
- charakterystyka rynków,
- najważniejsze prognozowane zmiany otoczenia przedsiębiorstwa,
- najbardziej prawdopodobny scenariusz przewidywanych oddziaływań na firmę,
- przedstawienie najważniejszych zagrożeń i szans dla prowadzonej działalności,
- ocena konkurencyjności firmy z punktu widzenia jej mocnych i słabych stron.
III. Analiza organizacyjna przedsiębiorstwa
- ogólna charakterystyka środków, będących w dyspozycji przedsiębiorstwa,
- aktualna sytuacja majątkowo-finansowa firmy,
- najważniejsze mocne i słabe strony przedsiębiorstwa,
- analiza mocnych i słabych stron głównych konkurentów firmy.
IV. Rozwiązania strategiczne
- określenie wybranej strategii rozwoju,
- warianty wyboru i ich uzasadnienie,
- cele krótko-, średnio- i długoterminowe,
- prognozowane oddziaływania na sytuację przedsiębiorstwa.
V. Plan działania
- szczegółowy program działania wraz z podanym wyborem środków,
- określenie kolejności działań,
- strategia wdrożenia,
- sposoby kontroli wskaźników,
- strategie alternatywne.
VI. Wnioski
- potrzeby,
- wymagania.

Każdy biznes plan powinien być na tyle obszerny, by istniała możliwość kompleksowego przedstawienia informacji o przedsiębiorstwie i planowanych kierunkach jego rozwoju, a jednocześnie na tyle zwięzły i czytelny, by potencjalny odbiorca miał możliwość poznania jego treści bez nadmiernego trudu.


Jak założyć sklep internetowy?
Jak sprzedawać na Allegro?
Jak założyć agencję ubezpieczeniową?
Co to jest franczyza?
Jak napisać wniosek unijny?
Co opłaca się sprzedawać na Allegro?
5
oceń poradę:

Redakcja serwisu spec.pl zastrzega, iż publikowane porady mają jedynie charakter informacyjny. W szczególności dotyczy to porad prawnych, podatkowych i innych, których udzielanie regulują osobne przepisy. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści.