Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie.
Praca i Finanse » Bankowość » Przedawnienie odsetek ustawowych , Kiedy odsetki ustawowe się przedawniają

Kiedy odsetki ustawowe się przedawniają?

Zgodnie z polskim prawem odsetki jako świadczenia okresowe ulegają przedawnieniu po okresie trzech lat. Sąd Najwyższy w uchwale z 26 stycznia 2005 r. (III CZP 42/2004) stwierdził, że termin ten będzie miał zastosowanie nawet w chwili, kiedy roszczenie główne będące podstawą do naliczania odsetek ulegnie przedawnieniu w terminie krótszym.

Na przykład termin przedawnienia roszczenia w przypadku roszczeń z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy, roszczeń rzemieślników z takiego tytułu oraz roszczeń prowadzących gospodarstwa rolne z tytułu sprzedaży płodów rolnych i leśnych, termin przedawnienia wynosi dwa lata. Mimo to odsetki nadal nie będą podlegały przedawnieniu.

Mimo to, roszczenie o odsetki za opóźnienie, przedawnia się najpóźniej z chwilą przedawnienia się roszczenia głównego (uchwała SN z dnia 2005.01.26 III CZP 42/04 OSNC 2005/9/149). Oznacza to, że do czasu upływu terminu przedawnienia świadczenia głównego, odsetki stają się wymagalne osobno w każdym dniu opóźnienia i w związku z tym przedawniają się osobno za każdy dzień opóźnienia. W momencie, w którym przedawni się roszczenie główne, przedawnieniu ulegną również odsetki. Wierzyciel nie będzie mógł zażądać żadnych odsetek nawet za okres, kiedy wierzytelność nie była jeszcze przedawniona.

Najczęstszą praktyką stosowaną, aby zapobiec sytuacji w której przedawniają się odsetki jest spowodowanie, aby przerwany został bieg czasu zmierzającego do przedawnienia. Stanie się tak na przykład jeśli uda się wierzycielowi nakłonić dłużnika do uznania długu, w chwili wystąpienia do sadu, bądź w sytuacji kiedy wysłany zostanie do sądu wniosek o zawezwanie dłużnika do próby ugodowej. Wszystkie metody skutkują ponownym rozpoczęciem biegu czasu do przedawnienia, czyli kolejnymi trzema latami.

Uchwała Sądu Najwyższego jest wskazówką dla sądów niższej instancji, ponieważ nie nadano jej mocy prawnej. Dlatego nie muszą one jej respektować. Zwłaszcza że Sąd najwyższy w poprzednich orzeczeniach tego typu nie zajmował zawsze takiego samego stanowiska.  Podstawą prawną regulującą zasady dotyczące naliczania i przedawniania się odsetek ustawowych jest Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz.93, z późn. zm.):


Na czym polega konto z lokatą nocną?
Kredyt na mieszkanie - czy warto brać "rodzinę na swoim"?
Kto zapłaci kredyt bez zgody współmałżonka?
Jak napisać reklamację do banku?
Jak obliczyć Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania kredytu?
Na czym polega lokata rentierska?
3
oceń poradę:

Redakcja serwisu spec.pl zastrzega, iż publikowane porady mają jedynie charakter informacyjny. W szczególności dotyczy to porad prawnych, podatkowych i innych, których udzielanie regulują osobne przepisy. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści.