Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie.
Praca i Finanse » Bankowość » Reklamacja do banku , Jak napisać reklamację do banku

Jak napisać reklamację do banku?

Pomimo że możemy i powinniśmy domagać się respektowania naszych praw, często problemy z reklamacją są bardzo duże. Czasami bywa to do tego stopnia absurdalne, że aż zabawne. Rozpatrywanie reklamacji wynika z szeroko pojętej dobrej woli instytucji. Problemy mogą zacząć się od tego jak ją napisać, aż do terminu rozpatrywania reklamacji, od dwóch tygodni przez miesiąc do trzystu sześćdziesięciu dni. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów dawno zakazał pobierania opłat za złożenie reklamacji, mimo to taka opłata może się pojawić pod inna nazwą.

Zanim zaczniemy pisać reklamację, powinniśmy przeanalizować, czego ona dotyczy, czy nie da się sprawy załatwić w placówce bez potrzeby jej wystosowywania oraz czy powód reklamacji ma podłoże jedynie emocjonalne czy roszczeniowe. Jeśli piszemy reklamację ponieważ Pani w okienku kasowym krzywo na nas popatrzyła, możemy się spodziewać że nie przyniesie ona żadnego skutku. Może w nikłym procencie instytucji otrzymamy list (taki sam wysyłany do setek urażonych), w którym bank zapewnia o ciągłym podnoszeniu standardów obsługi. Do listu dołączy ulotkę z nowym kredytem i wyrazy szacunku. Tak więc podstawa to dobrze sprecyzowany powód.

Żeby sprawdzić zasadność naszej reklamacji, przeczytajmy raz jeszcze tabelę opłat i prowizji oraz zawartą z bankiem umowę. Sprawdźmy, czy jest sens, czy bank będzie mógł nie uznać zasadności reklamacji, twierdząc, że wina leży po naszej stronie. Najczęściej rozpatrywane reklamacje dotyczą niewłaściwie pobranej opłaty, źle naliczonej prowizji, zdublowanego przelewu, czy przelewu, który dotarł po terminie oraz te poświęcone funkcjonowaniu bankomatów i kart. Ponieważ prawo nie reguluje terminu, w jakim bank musi rozpatrzyć reklamację, najczęściej jest on bardzo różny. Ważna informacja to ta, że jeśli w regulaminie bank nie zaznacza terminu rozpatrywania sporów, możemy go wyznaczyć sami.  

Z reklamacją trzeba udać się do banku. Będzie ona sporządzona na bankowym druku, który prawdopodobnie posiada każda instytucja. Możemy pokusić się również o sporządzenie reklamacji samodzielnie. W tym przypadku powinniśmy ją przedłożyć w banku, domagając się potwierdzenia odbioru lub wysłać listem poleconym. Raczej nie powinniśmy składać reklamacji za pomocą maila czy infolinii. Jeśli już to jedynie taka, która dotyczy mniejszych uchybień ze strony banku.

Wniosek powinien zawierać nasze dane osobowe takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji. Powinniśmy określić, którego banku dotyczy skarga. Wskazać nazwę, oddział oraz adres siedziby. Precyzyjnie określić nasze żądania i uzasadnienie, wartość sporu. Następnie wskazać ewentualne dowody, jako załączniki do wniosku. Tutaj warto pamiętać o zwięzłości i klarownym formułowaniu roszczeń. Opisywanie w eseju na cztery strony A4, jak to pracownicy odsyłali nas od Annasza do Kajfasza, udzielali różnych informacji i tak dalej jest bezsensowne. Taka reklamacja spotka się z uśmiechem osoby rozpatrującej, co za tym idzie nie będzie już dalej traktowana z należytą powagą. Konkrety to podstawa.

Jeżeli bank nie przekaże w nasze ręce odpowiedzi w ustalonym w regulaminie maksymalnym terminie lub nie uzna naszych roszczeń, a te według nas tego wymagają, możemy złożyć skargę do Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego przy Związku Banków Polskich. Skarga powinna zawierać informacje takie jak reklamacja, wraz z  dokumentem potwierdzającym zakończenie postępowania reklamacyjnego w banku lub nasze oświadczenie, że w ciągu 30 dni nie uzyskaliśmy od banku odpowiedzi. Złożenie wniosku czy to w Biurze Arbitra Bankowego, czy pocztą, wymaga uiszczenia opłaty w wysokości pięćdziesięciu złotych, jeśli wartość sporu jest niższa, wtedy opłata to dwadzieścia złotych. Przesyłamy pocztą na jego adres. Jednocześnie musimy uiścić opłatę w wysokości 50 złotych.

Arbiter bankowy rozpatruje wnioski dotyczące roszczeń do ośmiu tysięcy złotych. W terminie do dwóch tygodni od chwili wpłynięcia skargi poprosi bank o wyjaśnienia, a po rozpoznaniu sprawy wyda orzeczenie. Jeśli uzna nasze racje bank do dwóch tygodni będzie musiał spełnić nasze żądania. Możemy również złożyć skargę do Sądu Polubownego Komisji Nadzoru Finansowego. Możemy to zrobić, jeśli wartość sporu to minimum pięćset złotych. Niestety KNF rozpatrzy sprawę tylko wtedy, kiedy otrzyma na to zgodę banku, którego on dotyczy.

Uwaga:

Jeśli uznamy regulamin bankowy za niesprawiedliwy, możemy go zaskarżyć do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jeśli wszystkie zastosowane metody nie pomogły, a my nadal nie jesteśmy usatysfakcjonowani, co więcej mamy siłę i nerwy spierać się dalej możemy skierować pozew do sądu cywilnego. Trzeba tylko wiedzieć, czy gra jest warta świeczki.

Co to jest lokata jednodniowa?
Jaki kredyt na mieszkanie wybrać?
Czy można cofnąć przelew?
Jakie są koszty karty kredytowej?
Bierzesz kredyt? Jak obliczyć zdolność kredytową?
Konto walutowe a różnice kursowe
0
oceń poradę:

Redakcja serwisu spec.pl zastrzega, iż publikowane porady mają jedynie charakter informacyjny. W szczególności dotyczy to porad prawnych, podatkowych i innych, których udzielanie regulują osobne przepisy. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści.