Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie.
Praca i Finanse » Bankowość » Ubezpieczenie kredytu , Czy można zrezygnować z ubezpieczenia kredytu

Czy można zrezygnować z ubezpieczenia kredytu?

Informacje o poradzie

Przemiany na rynkach finansowych, jak również spowolnienie koniunktury gospodarczej spowodowało, że wiele instytucji finansowych zmieniło strategię sprzedaży oferowanych przez siebie produktów lub usług. Coraz częściej mamy bowiem do czynienia z łączeniem produktów oferowanych przez banki (np. umów kredytowych) z produktami firm ubezpieczeniowych (np. umowy ubezpieczenia kredytu).

Ubezpieczenie kredytu jest przykładem jednej z dobrowolnych umów ubezpieczeniowych, choć wiele osób zaciągających kredyt nie jest często tego świadomych. Ta dobrowolność wynika z brzmienia przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 nr 124 poz. 1152, z późn. zm.). W myśl art. 4 wzmiankowanej ustawy, do obowiązkowych ubezpieczeń należą jedynie: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych, jak również ubezpieczenia wynikające z przepisów odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską, nakładających na określone podmioty obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia.

Ubezpieczenia kredytu są zwykle sprzedawane i wymagane przez banki, mimo iż nie zawsze ich konstrukcja ma na celu spłatę kredytu. Najczęściej można spotkać się z takimi rodzajami ubezpieczeń dodawanych do kredytów, jak: ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie od utraty pracy, ubezpieczenie na wypadek choroby i trwałego inwalidztwa czy ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Zazwyczaj zawarcie umowy o ubezpieczenie kredytu stanowi wyłącznie wymóg banku udzielającego kredyt, nie jest to jednak obowiązek ustawowy konsumenta, gdyż żadna ustawa nie mówi o obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia kredytu. Warto jednakże pamiętać o tym, że brak zawarcia umowy ubezpieczenia będzie zazwyczaj skutkował zażądaniem przez bank innego zabezpieczenia spłaty kredytu.

Obecnie wiele banków ma swojej ofercie ubezpieczenie kredytu w formie opcji fakultatywnej. W takim przypadku zawarcie umowy ubezpieczenia zależy tylko od naszej woli. Dlatego też tak istotne przed podpisaniem umowy kredytu jest zapoznanie się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia.

Zanim złożymy podpis na umowie kredytu powinniśmy uważnie przestudiować jej treść. Jeśli z postanowień umowy wynikać będzie, że ubezpieczenie jest opcją dodatkową, powinniśmy zapoznać się z warunkami ubezpieczenia i zdecydować, czy rzeczywiście jest nam potrzebne. Jeśli jednak zdecydujemy się na ubezpieczenie kredytu warto pamiętać, że w przypadku jego wcześniejszej spłaty - zgodnie z art. 813 kodeksu cywilnego - za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej przysługuje nam zwrot składki.

Podobne porady:


5
oceń poradę:

Redakcja serwisu spec.pl zastrzega, iż publikowane porady mają jedynie charakter informacyjny. W szczególności dotyczy to porad prawnych, podatkowych i innych, których udzielanie regulują osobne przepisy. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści.